• Trang chủ
  • Chăm sóc Khách hàng
  • Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Chọn quyền lợi bảo hiểm phù hợp với bạn

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện do tai nạn

Quyền lợi Hỗ trợ Viện phí và Chi phí phẫu thuật

Chọn quyền lợi bảo hiểm phù hợp với bạn

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Bước 1:

Điền thông tin vào biểu mẫu tương ứng với trường hợp của Bạn và chuẩn bị các chứng từ cần thiết

1

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Giấy ủy quyền thu thập thông tin

Alt image

2

Các chứng từ chứng minh sự kiện bảo hiểm

Alt image

3

Các chứng từ liên quan đến Người nhận quyền lợi bảo hiểm

Alt image

4

Các chứng từ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm

Alt image

5

Các hồ sơ bổ sung khác theo yêu cầu của MB Ageas Life (nếu có)

Bước 2:

Vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ về cho MB Ageas Life theo địa chỉ

Alt image

Hồ sơ đầy đủ vui lòng gửi về

Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas
Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 2229 6666

Alt image

Lưu ý

Thời hạn nộp hồ sơ Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 12 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm (trừ sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác)
- MB Ageas Life có trách nhiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
(*) Thương tật: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn / Thương tật bộ phận vĩnh viễn (do tai nạn)

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin