• Trang chủ
  • Chăm sóc Khách hàng
  • Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Alt image

Chọn quyền lợi bảo hiểm phù hợp với bạn

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện do tai nạn

Quyền lợi Hỗ trợ Viện phí và Chi phí phẫu thuật

Chọn quyền lợi bảo hiểm phù hợp với bạn

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Quyền lợi Tử vong, Thương tật (*), Bệnh hiểm nghèo, Miễn đóng phí

Bước 1:

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Giấy ủy quyền thu thập thông tin

1

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Giấy ủy quyền thu thập thông tin

Alt image

2

Các chứng từ chứng minh sự kiện bảo hiểm

Alt image

3

Các chứng từ liên quan đến Người nhận quyền lợi bảo hiểm

Alt image

4

Các chứng từ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm

Alt image

5

Các hồ sơ bổ sung khác theo yêu cầu của MB Ageas Life (nếu có)

Bước 2:

Vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ về cho MB Ageas Life theo địa chỉ

Alt image

Hồ sơ đầy đủ vui lòng gửi về

Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Agea. Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024 2229 8888

Lưu ý: Hướng dẫn giải quyết quyền lơi bảo hiểm trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (“Covid-19”):

Khách hàng có thể gửi trước bản scan hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để Công ty xem xét thực hiện giải quyết:

  • Địa chỉ hòm thư nhận hồ sơ bản mềm: claims@mbageas.life
  • Số điện thoại hỗ trợ: 0242229 8888

Bản gốc Khách hàng gửi về Công ty qua dịch vụ chuyển phát tối đa trong vòng 30 ngày sau khi hết thời gian giãn cách theo quy định;

Đối với trường hợp chấp thuận giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Công ty sẽ thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ bản gốc hợp lệ.

Alt image

Lưu ý

Thời hạn nộp hồ sơ Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 12 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm (trừ sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác)

- MB Ageas Life có trách nhiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

(*) Thương tật: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn / Thương tật bộ phận vĩnh viễn (do tai nạn)

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin