Khuyến mại

Alt image
Alt image
Chương trình khuyến mại: Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

Chương trình khuyến mại: Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ diễn ra từ 15/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại:Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 của MB Ageas Life có định kỳ đóng phí hàng tháng theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Hai Nạn 360 được phê duyệt theo công văn số 8333/BTC-QLBH ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài chính.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc cho đến khi Ngân sách theo thông báo tại Chương trình khuyến mại đã hết, tùy thời điểm nào đến trước.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại qua ứng dụng ngân hàng điện tử (MB App) của Ngân hàng TMCP Quân đội và thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

7.1. Quà tặng:

Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm 01 tháng đầu tiên cho Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn 360 theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 được phê duyệt theo công văn số 8333/BTC-QLBH ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm 01 tháng đầu tiên của Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn 360 như sau:

STT Giới tính của Khách hàng Quà tặng Giá trị Quà tặng (VND)
1 Nam Tiền nộp Phí bảo hiểm 95,000
2 Nữ 65,000

Lưu ý:

- Quà tặng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng trong suốt Thời gian khuyến mại.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm:

Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của Khách hàng được phát hành trong Thời gian khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1 Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng:

Khi Khách hàng tham gia sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 của MB Ageas Life thỏa mãn điều kiện quy định tại thông báo này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi HĐBH của Khách hàng được phát hành, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận HĐBH được phát hành thành công và Khách hàng đã được nhận Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm tháng đầu tiên đến Khách hàng theo thông tin Khách hàng đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm với nội dung:

“HDBH so 1800xxxxxxxx cua Quy khach da duoc phat hanh thanh cong va duoc MB Ageas Life tang Phi bao hiem thang dau tien. Vui long xem thong tin chi tiet tai bo HDBH dien tu da duoc gui den email cua Quy khach.”

8.2 Các quy định khác:

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Bộ HĐBH điện tử ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn và email của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan tới Bộ HĐBH và Quà tặng cần phản hồi tới MB Ageas Life theo số điện thoại và email được quy định tại thông báo này trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn.

b) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

c) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà tặng khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những Chương trình khuyến mại khác.

e) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

f) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

g) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành, tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 7002

Email: hoa.ttq@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

11. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

15 tháng 1 năm 2021

Chương trình khuyến mại: Mừng ngày quân nhân – Muôn phần quà tặng

Chương trình khuyến mại: Mừng ngày quân nhân – Muôn phần quà tặng

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Mừng ngày quân nhân – Muôn phần quà tặng” diễn ra từ 14/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: Mừng ngày Quân nhân – Muôn phần quà tặng

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh, Vững Tương Lai;

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020;

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa bàn toàn quốc;

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng

Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về giải thưởng

TT Điều kiện (Phí BH/HĐBH) Quà tặng
1 600 Hợp đồng đầu tiên có Phí Bảo hiểm/HĐBH thỏa mãn:
10 triệu VND ≤ FYP < 30 triệu VND
Gối cao su non
2 150 Hợp đồng đầu tiên có Phí Bảo hiểm/HĐBH thỏa mãn: FYP ≥ 30 triệu VND Áo mưa

Lưu ý:

 • FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại;
 • Hợp đồng đầu tiên được xác định căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Hợp đồng có hiệu lực trong thời gian thi đua;

+ Đối với các Hợp đồng có cùng ngày hiệu lực, áp dụng đối với hợp đồng có ngày phát hành sớm hơn;

+ Đối với các Hợp đồng có cùng ngày phát hành, áp dụng đối với hợp đồng có FYP lớn hơn (không bao gồm Phí đóng thêm).

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/12/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH được bàn giao tới Khách hàng trước ngày 21/01/2021, đã qua thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực tại 21/02/2021.

8. Nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

8.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life gửi tặng tới Khách hàng thông qua Chuyên viên tư vấn bảo hiểm/Dịch vụ Chuyển phát sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 05/03/2021.

b) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

8.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chất lượng Quà tặng ngay tại thời điểm nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận Quà tặng do đăng ký sai thông tin địa chỉ, sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác, trừ chương trình khuyến mại dành cho sản phẩm Món quà phú quý.

d) Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

e) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

f) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

g) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại

Số điện thoại: 0979 978 113
Email:trang.lh1@mbageas.life/ dvkh@mbageas.life

Trách nhiệm công bố thông tin:

Điều kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.

15 tháng 12 năm 2020

Gia hạn Chương trình khuyến mại “Mở Lời Đồng Ý – Rinh Lộc Phú Quý”

Gia hạn Chương trình khuyến mại “Mở Lời Đồng Ý – Rinh Lộc Phú Quý”

Tưng bừng ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới Vững Tương Lai, MB Ageas Life mở rộng cơ hội nhận thưởng combo quà khủng, gia hạn áp dụng chương trình "Mở lời Đồng ý, Rinh lộc Phú Quý" cho đến hết 31/01/2021 và áp dụng cho sản phẩm Vững Tương Lai.

Thể lệ chương trình khuyến mại được điều chỉnh các điểm như sau:

1. Thời gian khuyến mại

Từ ngày 29/10/2020 đến hết ngày 31/01/2021

2. Đối tượng và điều kiện tham gia chương trình

Toàn bộ các Khách hàng cá nhân (Bên mua bảo hiểm) có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của các sản phẩm sau: Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, Vững Tương Lai và các gói sản phẩm: Kế Hoạch Bảo vệ Thông Minh, Kế Hoạch Giáo Dục Thông Minh, Kế Hoạch Tiết Kiệm Thông Minh, thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

* Nhóm A:

- HĐBH có hiệu lực trong thời gian khuyến mại và có thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) kết thúc trước ngày 23/02/2021;

- HĐBH đăng ký thành công dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền đóng phí bảo hiểm tự động qua các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Quân đội (“MB”) hoặc qua ứng dụng di động của MB trong thời gian khuyến mại;

* Nhóm B:

- HĐBH đang có hiệu lực hoặc được khôi phục hiệu lực trong Thời gian khuyến mại;

- HĐBH có Phí bảo hiểm định kỳ quý, nửa năm hoặc hàng năm và có ngày đến hạn đóng phí trong tháng 08,09,10,11,12 năm 2020;

- HĐBH có Phí bảo hiểm định kỳ từ 10 triệu đồng trở lên, bao gồm phí của các sản phẩm bổ trợ, không bao gồm phí Top up;

- HĐBH được đóng phí thành công tại một trong các kênh thanh toán sau: Chuyển khoản Ngân hàng, Chức năng “Đóng phí trực tuyến” trên ứng dụng MB App của Ngân hàng TMCP Quân đội, Chức năng Đóng phí Bảo hiểm tự động trên ứng dụng MB App của Ngân hàng TMCP Quân đội; hoặc ứng dụng ViettelPay

- Khách hàng đóng đầy đủ kỳ Phí định kỳ trong Thời gian khuyến mại;

3. Địa điểm, thời gian quay số may mắn và trao giải thưởng

- Thời gian quay số trúng thưởng: ngày 24/02/2021tại trụ sở MBAL

- Thời gian trao giải: ngày 26/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021

Chúng tôi tin rằng các sản phẩm của MB Ageas Life, đặc biệt là sản phẩm Vững Tương Lai cùng bộ quà tặng may mắn này sẽ là gói giải pháp tài chính giúp Bạn chuẩn bị cho một tương lai vững vàng ngay từ hôm nay.

Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình khuyến mại

27 tháng 11 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Mở lời Đồng ý - Khởi đầu như ý

Chương trình khuyến mại: Mở lời Đồng ý - Khởi đầu như ý

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Mở lời Đồng ý - Khởi đầu như ý” diễn ra từ 09/11/2020 đến hết ngày 09/02/2021 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: "Mở lời Đồng ý Khởi đầu như ý

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế Hoạch Giáo Dục Thông Minh, Vững Tương Lai.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 09/02/2021 hoặc khi hết tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tùy điều kiện nào đến trước;

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc;

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quà tặng Lock and Lock và Voucher Vàng;

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 2 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới

a. Quà tặng dành cho phân khúc Khách hàng cá nhân

b. Quà tặng dành cho phân khúc Khách hàng cá nhân ưu tiên (Không tham gia chương trình “Mở lời Đồng ý – Đặc quyền như ý” và “Mở lời Đồng ý – Ưu đãi phú quý” )

Lưu ý:

ü FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại;

ü FYP của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết Kiệm Thông Minh, Kế Hoạch Giáo Dục Thông Minh, Vững tương lai không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up);

ü Phí của các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP làm căn cứ tặng Quà.

ü Định nghĩa Khách hàng cá nhân và Khách hàng cá nhân ưu tiên: Theo quy định của MBBank.

1.1. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 28/02/2021;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH được bàn giao tới Khách hàng trước ngày 21/03/2021, đã qua thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực tại 21/04/2021.

2. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

2.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life gửi tặng tới Khách hàng thông qua Chuyên viên tư vấn bảo hiểm/Dịch vụ Chuyển phát sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 05/05/2020.

b) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

2.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chất lượng Quà tặng ngay tại thời điểm nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận Quà tặng do đăng ký sai thông tin địa chỉ, sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng sau khi xin chấp thuận của Khách hàng (thông qua Phiếu tham gia Chương trình khuyến mại).

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 0979 978 113 - Email: trang.lh1@mbageas.life

3. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

9 tháng 11 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Món Quà Phú Quý - Trọn đời như ý

Chương trình khuyến mại: Món Quà Phú Quý - Trọn đời như ý

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Món Quà Phú Quý - Trọn đời như ý” diễn ra từ 09/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Món Quà Phú Quý - Trọn đời như ý”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “Món quà Phú Quý” của MB Ageas Life

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu. Quà tặng là E-Voucher Urbox.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân hoặc doanh nghiệp mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 2 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh Ngân hàng MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm (BMBH) mới

IĐiều kiện phí bảo hiểm (FYP)/01 BMBH mới Quà tặng là E - Voucher Urbox (VNĐ)
1Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng1.500.000
2Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng5.500.000
3Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng10.000.000
4Từ 1 tỷ đồng20.000.000

(*) Ghi chú:

i. FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp Trong thời gian khuyến mại.

ii. FYP của Sản phẩm Món quà Phú Quý không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up).

iii. Phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP khi xét thưởng.

7.2. Điều kiện về HĐBH mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu của HĐBH được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/12/2020

- Phí bảo hiểm được thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, Internet banking, nộp tiền tại quầy hoặc thanh toán qua MB App (chỉ áp dụng với hình thức chuyển khoản/ đóng phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản qua MB App)

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả Quà tặng cho các HĐBH được bàn giao tới Khách hàng trước ngày 31/01/2021, đã qua Thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực tại 21/02/2021.

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

9.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng:

a) Quà tặng của Chương trình đối với cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life nhắn tin tới số điện thoại của Khách hàng (Bên mua bảo hiểm đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đối với Khách hàng cá nhân và Người đại diện của Doanh nghiệp đối với Khách hàng doanh nghiệp) sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 05/03/2020.

b) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

9.2. Các quy định khác:

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tin nhắn chứa Quà tặng của chương trình ngay tại thời điểm được tin nhắn và/hoặc email của MB Ageas Life thông báo hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được tin nhắn của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không đăng ký thông tin số điện thoại nhận Quà tặng hoặc đăng ký sai thông tin số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ nhắn tin mã Quà tặng vào số điện thoại của chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc từ thời điểm nhận Tin nhắn tặng Quà (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 3008

Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

10. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

9 tháng 11 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Sinh nhật tưng bừng – Vui mừng nhận thưởng

Chương trình khuyến mại: Sinh nhật tưng bừng – Vui mừng nhận thưởng

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Sinh nhật tưng bừng – Vui mừng nhận thưởng” diễn ra từ 02/11/2020 đến hết ngày 06/11/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: " Sinh nhật tưng bừng – Vui mừng nhận thưởng

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo Dục Thông Minh;

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 06/11/2020;

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc;

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 2 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới

- Áp dụng với 600 hợp đồng bảo hiểm đầu tiên có FYP tính thưởng có ngày hiệu lực trong thời gian thi đua (từ ngày 02/11/2020 – 06/11/2020), phát hành không muộn hơn ngày 30/11/2020 và còn hiệu lực tại thời điểm tính thưởng (21/12/2020).

- Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng cho mỗi hợp đồng thỏa mãn điều kiện chương trình là 01 chiếc ô gấp ngược trị giá 150,000 VND.

Lưu ý:

ü FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại;

ü 600 Hợp đồng đầu tiên được xác định căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Hợp đồng có hiệu lực trong thời gian thi đua;

+ Đối với các Hợp đồng có cùng ngày hiệu lực, áp dụng đối với hợp đồng có ngày phát hành sớm hơn;

+ Đối với các Hợp đồng có cùng ngày phát hành, áp dụng đối với hợp đồng có FYP lớn hơn (không bao gồm Phí đóng thêm).

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 30/11/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc hoặc còn hiệu lực tại thời điểm 21/12/2020.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life gửi tặng tới Khách hàng thông qua Chuyên viên tư vấn bảo hiểm/Dịch vụ Chuyển phát sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 20/01/2021.

b) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

8.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chất lượng Quà tặng ngay tại thời điểm nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận Quà tặng do đăng ký sai thông tin địa chỉ, sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng xác nhận tại Phiếu tham gia Chương trình khuyến mại và việc đồng ý để MB Ageas Life sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 0979 978 113 - Email: trang.lh1@mbageas.life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành

30 tháng 10 năm 2020

Mở Lời Đồng Ý – Rinh Lộc Phú Quý

Mở Lời Đồng Ý – Rinh Lộc Phú Quý

Cùng với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng, trong năm 2020, MB Ageas Life đã không ngừng cập nhật các kênh thanh toán, giảm thiểu khâu thủ tục, đặc biệt là trong thời gian cao điểm của dịch n-Cov19. Cụ thể, từ tháng 5/2020, MB Ageas Life kết hợp với Viettel Pay MB Bank giới thiệu 2 kênh thanh toán trực tuyến cùng những tiện ích tích hợp cung cấp thông tin cơ bản về hợp đồng của khách hàng.

Hơn thế nữa, MB Ageas Life triển khai chương trình khuyến mại: “Mở lời Đồng ý – Rinh Lộc Phú Quý” diễn ra từ 29/10/2020 đến hết 31/01/2021(**) trên phạm vi toàn quốc với nhiều phần quà hấp dẫn:

1604292620023_original.png

(*) Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẬN HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NÀY:

- Là Khách hàng cá nhân (Bên mua bảo hiểm) có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của các sản phẩm sau: Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, Vững Tương Lai và các gói sản phẩm: Kế Hoạch Bảo vệ Thông Minh, Kế Hoạch Giáo Dục Thông Minh, Kế Hoạch Tiết Kiệm Thông Minh.

- Các HĐBH cần Thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

1606463879228_original.png

Cách thức tham dự Chương trình khuyến mại

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng đóng phí bảo hiểm định kỳ hoặc đăng ký dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền đóng phí bảo hiểm tự động và đáp ứng các điều kiện được quy định, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận mã số dự thưởng đến Khách hàng.

1606463948809_original.png

Ví dụ:

Hợp đồng 17900012345

Đăng ký thành công dịch vụ Auto Debit, vậy Hợp đồng này sẽ có 10 mã dự thưởng lần lượt là: 0117900012345, 0217900012345, 0317900012345, 0417900012345, 0517900012345, 0617900012345, 0717900012345, 081790012345, 0917900012345,1017900012345

Nếu Hợp đồng này đủ điều kiện nhóm HĐBH đóng phí tái tục đóng phí qua chuyển khoản, Hợp đồng này sẽ có thêm 05 mã dự thưởng lần lượt là: 1117900012345, 1217900012345, 1317900012345, 1417900012345, 1517900012345

Như vậy, Hợp đồng 17900012345 sẽ có 15 mã dự thưởng như trên.

Địa điểm, thời gian quay số may mắn và trao giải thưởng

- Thời gian quay số trúng thưởng: ngày 24/02/2021(**) tại trụ sở MBAL

- Thời gian trao giải: ngày 26/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021(**)

Vui lòng tham khảo thể lệ chương trình chi tiết tại đây

(**) Nội dung được điều chỉnh theo công văn số 3056/XTTM-QLXT ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Cục Xúc tiến thương mại.

30 tháng 10 năm 2020

Mở lời Đồng ý - Trân quý phái đẹp

Mở lời Đồng ý - Trân quý phái đẹp

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Mở lời Đồng ý, Trân quý Phái đẹp” diễn ra từ 19/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: Mở lời Đồng ý, Trân quý Phái đẹp

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo Dục Thông Minh;

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc;

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây;

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới

Điều kiện Quà tặng
10 triệu VND ≤ FYP/HĐBH < 30 triệu VND Máy phun sương tạo ẩm
FYP/HDDBH ≥ 30 triệu VND Bộ 06 hộp bảo quản thực phẩm Lock and Lock

Lưu ý:

 • FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại;
 • FYP của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết Kiệm Thông Minh, Kế Hoạch Giáo Dục Thông Minh không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up);
 • Phí của các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP làm căn cứ tặng Quà.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/10/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc hoặc còn hiệu lực tại thời điểm 21/11/2020.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life gửi tặng tới Khách hàng thông qua Chuyên viên tư vấn bảo hiểm/Dịch vụ Chuyển phát sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 15/12/2020.

b) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng

8.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chất lượng Quà tặng ngay tại thời điểm nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được Quà tặng của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận Quà tặng do đăng ký sai thông tin địa chỉ, sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với: Số điện thoại: 0979 978 113 - Email: trang.lh1@mbageas.life

9. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

21 tháng 10 năm 2020

Mở lời Đồng ý - Ưu đãi phú quý

Mở lời Đồng ý - Ưu đãi phú quý

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Mở lời đồng ý – Ưu đãi phú quý” diễn ra từ 19/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Mở lời đồng ý – Ưu đãi phú quý”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Quà tặng là tiền

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân ưu tiên tham gia sản phẩm “Bình An Phú Quý” của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) và mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 2 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về Quà tặng:

- Đối tượng Khách hàng: Khách hàng ưu tiên là cá nhân có tham gia sản phẩm “Bình An Phú Quý” của MB;

- Định kỳ đóng phí bảo hiểm: phí năm.

- Tiêu chí và Giá trị Quà tặng:

Tổng phí bảo hiểm (FYP)/ Hợp đồng Giá trị Quà tặng
(% FYP)
50 triệu đồng ≤ Tổng phí bảo hiểm/ 01 Hợp đồng < 100 triệu đồng 2.5%
Tổng phí bảo hiểm/ 01 Hợp đồng ≥ 100 triệu đồng 3.0%

Ghi chú: FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại, được xác định bằng 100% Phí sản phẩm cơ bản + 100% Phí sản phẩm bổ trợ + 10% Phí đóng thêm;

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/12/2020, bàn giao tới Khách hàng trước 21/01/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc hoặc còn hiệu lực tại thời điểm 21/02/2021.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình đối với Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 7 sẽ được MB Ageas Life/Ngân hàng được MB Ageas Life ủy quyền chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Khách hàng đăng ký nhận Quà tặng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 10/3/2021.

b) Sau khi hoàn thành việc tặng Quà, MB Ageas Life/Ngân hàng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký của Bên mua bảo hiểm với nội dung “Quà tặng Chương trình khuyến mại: Mở lời đồng ý – Ưu đãi phú quý của MB Ageas Life”.

c) Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

d) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

8.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Tài khoản ngân hàng đăng ký nhận Quà thặng ngay tại thời điểm được tin nhắn thông báo hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được tin nhắn của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không đăng ký thông tin Tài khoản nhận Quà tặng hoặc đăng ký sai thông tin Tài khoản, sai số điện thoại di động dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ chuyển Tiền là Quà tặng vào Tài khoản ngân hàng của chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó hoặc theo quy định của Công ty MB Ageas Life.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải thanh toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 0979 978 113 - Email: trang.lh1@mbageas.life

9. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7 tháng 10 năm 2020

Mở lời đồng ý – Đặc quyền như ý

Mở lời đồng ý – Đặc quyền như ý

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Mở lời đồng ý – Đặc quyền như ý” diễn ra từ 19/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Mở lời đồng ý – Đặc quyền như ý”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Quà tặng là Tiền.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm tiết kiệm đặc quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) và mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 2 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

7.1. Điều kiện về giải thưởng

- Khoản tiền gửi tối thiểu: 01 tỷ đồng;

- Kỳ hạn gửi tiền: Tất cả các kỳ hạn trừ kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng;

- Công thức tính Giá trị Quà tặng:

Giá trị quà tặng =

1602081582362_original.jpg

- Tỷ lệ ưu đãi dành cho Khách hàng như sau:

STT Kỳ hạn/ Số lần kỳ hạn Tỷ lệ ưu đãi
Khoản tiền gửi đặc quyền từ 1 tỷ-3 tỷ đồng và mức FYP tối thiểu/HĐBH là 50 triệu đồng Khoản tiền gửi đặc quyền từ 3 tỷ đồng - 5 tỷ đồng và mức FYP tối thiểu/HĐBH là 100 triệu đồng Khoản tiền gửi đặc quyền từ 5 tỷ đồng và mức FYP tối thiểu/HĐBH là 150 triệu đồng
1 01 tháng 0.50% 1.00% 1.00%
2 02 tháng 0.15% 0.20% 0.25%
3 03 tháng 0.15% 0.20% 0.20%
4 04 tháng 0.15% 0.20% 0.20%
5 05 tháng 0.15% 0.20% 0.20%
6 07 tháng 0.10% 0.10% 0.15%
7 08 tháng 0.10% 0.10% 0.15%
8 09 tháng 0.10% 0.10% 0.15%
9 10 tháng 0.10% 0.10% 0.15%
10 11 tháng 0.10% 0.10% 0.15%

Ghi chú:

 • Giá trị Quà tặng sẽ được làm tròn lên theo bội số của 10;
 • Số tiền gửi tối đa để được tính Giá trị quà tặng của Chương trình khuyến mãi được xác định = 50 * FYP/Hợp đồng bảo hiểm;
 • FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại, được xác định bằng 100% Phí sản phẩm cơ bản + 100% Phí sản phẩm bổ trợ + 10% Phí đóng thêm.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/12/2020, bàn giao tới Khách hàng trước 21/01/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ trao quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc hoặc còn hiệu lực tại thời điểm 21/02/2021.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1. Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng

a) Quà tặng của Chương trình đối với Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 7 sẽ được MB Ageas Life/Ngân hàng được MB Ageas Life ủy quyền chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Khách hàng đăng ký nhận Quà tặng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 10/3/2021.

b) Khi tặng quà, MB Ageas Life/Ngân hàng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký của Bên mua bảo hiểm với nội dung “Quà tặng Chương trình khuyến mại: Mở lời đồng ý – Đặc quyền như ý của MB Ageas Life”.

Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

c) Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

8.2. Các quy định khác

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Tài khoản ngân hàng đăng ký nhận Quà thặng ngay tại thời điểm được tin nhắn thông báo hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được tin nhắn của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không đăng ký thông tin Tài khoản nhận Quà tặng hoặc đăng ký sai thông tin Tài khoản, sai số điện thoại di động dẫn đến không nhận được Quà tặng.

b) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ chuyển Tiền là Quà tặng vào Tài khoản ngân hàng của chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.

c) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó hoặc theo quy định của Công ty MB Ageas Life.

e) Khách hàng nhận Quà tặng phải thanh toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).

f) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng từ MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

h) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 0979 978 113 - Email: trang.lh1@mbageas.life

9. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7 tháng 10 năm 2020

Chương trình khuyến mại: An tâm bảo vệ, dựng xây hạnh phúc

Chương trình khuyến mại: An tâm bảo vệ, dựng xây hạnh phúc

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “An tâm bảo vệ, dựng xây hạnh phúc” diễn ra từ 05/08/2020 đến hết ngày 31/10/2020 với nội dung chi tiết như sau:
1. Tên Chương trình khuyến mại: “An tâm bảo vệ, dựng xây hạnh phúc”
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life  (MBAL):  Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/08/2020 đến hết ngày 31/10/2020
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa  bàn toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng là Voucher Urbox, Voucher Vàng.
6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.
7. Cơ cấu giải thưởng:
7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới
Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

1598931882341_original.jpg


(*) Ghi chú:

 1. FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại.
 2. FYP của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up).
 3. Phí của các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP làm căn cứ tặng Quà.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:
- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/10/2020; bàn giao tới khách hàng trước 20/11/2020.
- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc hoặc còn hiệu lực vào ngày 21/12/2020.
8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:
Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Quà tặng của Chương trình đối với cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life gửi tin nhắn tới Bên mua bảo hiểm đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 31/12/2020.
 • Sau khi hoàn thành việc tặng Quà, MB Ageas Life sẽ email tới Bên mua bảo hiểm đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
 • Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại
Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 3008
Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
Điều  kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.
11. Các quy định khác (nếu có):

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tin nhắn nhận Quà ngay tại thời điểm được tin nhắn và/hoặc email của MB Ageas Life thông báo hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được tin nhắn của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không đăng ký thông tin số điện thoại nhận Quà tặng hoặc đăng ký sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng. Khách hàng cần đăng ký số điện thoại chính xác của bên mua bảo hiểm trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ chuyển Tiền là Quà tặng vào tài khoản của chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.
 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có).
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được tin nhắn nhận tiền từ Ngân hàng/email hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.


5 tháng 8 năm 2020

MB Ageas Life triển khai Chương trình khuyến mại "Chạm là Bảo vệ"

MB Ageas Life triển khai Chương trình khuyến mại "Chạm là Bảo vệ"

Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 31/08/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas triển khai Chương trình khuyến mại:“Chạm là Bảo vệ”, hoàn tiền cho khách hàng cũ và mới khi thanh toán phí bảo hiểm qua ứng dụng MB App của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Đại diện của MB Ageas Life cho biết, nhằm nâng cao trải nghiệm và cung cấp thêm các tiện ích gia tăng cho khách hàng, MB Ageas Life kết hợp cùng Ngân hàng TMCP Quân đội mang đến kênh thanh toán phí bảo hiểm mới trên ứng dụng MB App. Theo đó, khách hàng thanh toán kì phí đầu tiên và phí định kỳ trên ứng dụng này sẽ được hoàn 100.000 VNĐ.

Chương trình áp dụng với tất cả các khách hàng của MB Ageas Life đang tham gia các sản phẩm bảo hiểm gồm: Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc và các gói sản phẩm: Kế hoạch Bảo vệ Thông Minh, Kế hoạch Giáo Dục Thông Minh, Kế hoạch Tiết Kiệm Thông Minh.

Theo thể lệ của Chương trình, khách hàng của MB Ageas Life cần thanh toán thành công kì phí tái tục và/hoặc thanh toán Hợp đồng bảo hiểm phát hành mới qua chức năng “Đóng phí trực tuyến” trên ứng dụng MB App của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Đại diện của MB Ageas Life cho biết, quà tặng của Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng đạt đủ điều kiện sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên mua bảo hiểm đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm đánh giá hàng tháng (21/7/2020, 21/8/2020 và 30/9/2020), chậm nhất vào ngày 30/10/2020. Sau khi hoàn thành việc tặng quà, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn và email xác nhận tới Bên mua bảo hiểm đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Cùng với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng, trong năm 2020, MB Ageas Life đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc số hóa toàn bộ quy trình hoàn thiện hợp đồng. Cụ thể, từ tháng 3/2020, MB Ageas Life chính thức ra mắt thị trường ứng dụng nộp Yêu cầu bảo hiểm điện tử và phát hành bộ Hợp đồng bảo hiểm điện tử giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi tham gia bảo hiểm. Không những thế, bắt đầu từ tháng 5/2020, MB Ageas Life kết hợp với Viettel Pay và MB Bank để mang đến những kênh thanh toán trực tuyến, giúp giảm thiểu tiếp xúc cộng đồng trong thời gian cao điểm của dịch n-Cov19. Những thay đổi này không chỉ hướng đến mục tiêu mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà còn chung tay bảo vệ mội trường nhờ việc hạn chế sử dụng hồ sơ giấy và giảm lượng nồng độ khí thải carbon do quá trình vận chuyển hợp đồng.

Chi tiết thông tin chương trình, vui lòng xem tại đây

1 tháng 7 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Đóng phí thông minh – Bảo vệ tối ưu

Chương trình khuyến mại: Đóng phí thông minh – Bảo vệ tối ưu

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Đóng phí thông minh – Bảo vệ tối ưu” diễn ra từ 12/05/2020 đến hết 31/07/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại:Đóng phí thông minh – Bảo vệ tối ưu

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc và các gói sản phẩm: Kế hoạch Bảo vệ Thông Minh, Kế hoạch Giáo Dục Thông Minh, Kế hoạch Tiết Kiệm Thông Minh.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/05/2020 đến hết ngày 31/07/2020.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền như nêu tại Mục 6 dưới đây

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là E- Voucher Urbox sử dụng 1 lần trị giá 100.000VNĐ.

Hướng dẫn sử dụng E-Voucher Urbox tại đây

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại:

Toàn bộ các Khách hàng cá nhân (Bên mua bảo hiểm) có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) sản phẩm nêu tại Mục 5 thỏa mãn các điều kiện sau:

 • HĐBH đang có hiệu lực trong Thời gian khuyến mại   
 • HĐBH nằm trong 5.000 HĐBH đầu tiên đăng ký thành công dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền đóng phí bảo hiểm tự động qua các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Quân đội (“MB”) hoặc qua ứng dụng di động của MB trong Thời gian Khuyến mai.
 • HĐBH đóng phí bảo hiểm định kỳ.

8. Cơ cấu giải thưởng:

5.000 Quà tặng là E-voucher Urbox sử dụng 1 lần trị giá 100.000 VNĐ cho Khách hàng thỏa mãn các quy định được nêu tại Mục 7 của Thông báo này

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

9.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

Khách hàng có HĐBH của MB Ageas Life thỏa mãn điều kiện quy định tại Mục 7 của Thông báo này. Trường hợp Khách hàng có nhiều HĐBH thỏa mãn điều kiện sẽ được nhận số Quà tặng tương ứng với các HĐBH đăng ký thành công.

9.2. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao quà:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày MB Ageas Life ghi nhận việc Khách hàng đăng ký dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền tự động thành công cho các HĐBH, Khách hàng sẽ nhận được thông báo quà tặng qua SMS gửi đến số điện thoại di động đã đăng ký với MB Ageas Life với nội dung: “Chuc mung Quy khach da nhan đuoc Qua tang E-voucher Urbox tu MB Ageas Life tri gia 100.000 VND. Vui long truy cap link nhan qua: https://s.urbox.vn/... voi ma PIN truy cap: xxxxxx. Xin lien he: 02422298888 de nhan tu van HDSD”
 • Trường hợp Khách hàng không có số điện thoại di động, MB Ageas Life sẽ cung cấp mã số voucher qua email mà Khách hàng đã đăng ký.
 • Khách hàng sẽ không được nhận Quà tặng nếu không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin số điện thoại và email.
 • Thời hạn kết thúc trao Quà tặng: 30/09/2020.  

10. Các quy định khác

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra giá trị và tính hiệu lực của Quà tặng ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn hoặc email thông báo hoàn thành việc tặng quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email được quy định tại Thông báo này trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tin nhắn hoặc email của MB Ageas Life. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với lỗi của Quà tặng do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận tin nhắn hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Quà tặng hoặc Khách hàng không đăng ký thông tin số điện thoại di động, email chính xác cho MB Ageas Life dẫn đến không nhận được hoặc không sử dụng được Quà tặng.
 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận Quà phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại) tùy thời điểm nào đến sau. Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life  có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 2002 hoặc Di động: 0931.789.456

Email: huong.tt1@mbageas.life hoặc dvkh@mbageas.life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

12 tháng 5 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Chào hè an vui, ngập tràn quà tặng

Chương trình khuyến mại: Chào hè an vui, ngập tràn quà tặng

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Chào hè an vui, ngập tràn quà tặng” diễn ra từ 06/05/2020 đến hết 31/07/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Chào hè an vui, ngập tràn quà tặng”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life  (MBAL):  Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/05/2020 đến hết ngày 31/07/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa  bàn  toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng là tiền.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua Kênh Bancassurance tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

7.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới

Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 7.1 và 7.2 dưới đây như sau:

1598931882342_original.png

(*) Ghi chú:

 • FYP: Phí bảo hiểm năm đầu được nộp trong Thời gian khuyến mại.
 • FYP của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up).
 • Phí của các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP làm căn cứ tặng Quà.
 • Khách hàng cũ: là Bên mua bảo hiểm đã có HĐBH của MB Ageas Life, bao gồm: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh, Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh, Bảo hiểm tai nạn 360, MBAL An cư, trước Thời gian khuyến mại.
 • Gói gia đình là gói có từ hai HĐBH mới trở lên Thỏa mãn điều kiện Chương trình Khuyến mại  có người được bảo hiểm của các HĐBH khác nhau và có mối quan hệ vợ - chồng, bố/mẹ - con.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm mới:

- Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 05/08/2020;

- HĐBH của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ chi trả quà tặng cho các HĐBH đã qua Thời gian cân nhắc và còn hiệu lực vào ngày 21/9/2020.

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Quà tặng của Chương trình đối với cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life chuyển khoản vài Tài khoản ngân hàng của Bên mua bảo hiểm đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của HĐBH, chậm nhất vào ngày 31/10/2020.
 • Sau khi hoàn thành việc tặng Quà, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn và email tới Bên mua bảo hiểm đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
 • Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi HĐBH trong Thời gian cân nhắc hoặc HĐBH được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 3008

Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

Điều  kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.

11. Các quy định khác (nếu có):

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tài khoản đăng ký nhận Quà ngay tại thời điểm được tin nhắn và/hoặc email của MB Ageas Life thông báo hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây ngay trong ngày nhận được tin nhắn của MB Ageas Life. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không đăng ký thông tin Tài khoản nhận Quà tặng hoặc đăng ký sai thông tin Tài khoản, sai số điện thoại di động, địa chỉ email dẫn đến không nhận được Quà tặng. Khách hàng cần đăng ký thông tin số tài khoản (tên của chủ tài khoản phải là tên của bên mua bảo hiểm) trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp khách hàng chưa có số tài khoản ngân hàng, khuyến khích Khách hàng mở tài khoản của Ngân hàng TMCP Quân Đội.
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ chuyển Tiền là Quà tặng vào tài khoản của chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà khi có nhu cầu hoặc khi được yêu cầu.
 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.Chương trình ở mục A, B không áp dụng đồng thời với chương trình “Bảo hiểm tâm an, hoàn tiền như ý”
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có).
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được tin nhắn nhận tiền từ Ngân hàng/email hoàn thành việc tặng Quà của MB Ageas Life (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét, giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

6 tháng 5 năm 2020

Bảo hiểm tâm an - Hoàn tiền như ý

Bảo hiểm tâm an - Hoàn tiền như ý

Từ 19/3/2020 đến hết 20/5/2020, MB hoàn 5% cho chủ thẻ khi thanh toán phí bảo hiểm lần đầu cho hợp đồng bảo hiểm mới của MB Ageas life với thẻ tín dụng MB Visa hoặc MB JCB.

1598931881810_original.jpg


Chi tiết:
•    Thời gian chương trình: Từ 19/3/2020 đến hết 20/5/2020 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình;
•    Hoàn 5% giá trị giao dịch thanh toán phí bảo hiểm lần đầu.
•    Áp dụng: giá trị thanh toán tối thiểu lần đầu là 15 triệu đồng đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life.
•    Áp dụng với bảo hiểm: sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life (bao gồm các sản phẩm; Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, và các gói sản phẩm: Bảo Vệ Thông Minh, Giáo Dục Thông Minh, Tiết Kiệm Thông Minh) hoặc sản phẩm khác (nếu có)Hoàn tối đa 5 triệu đồng/giao dịch/chủ thẻ.
•    Mỗi chủ thẻ được nhận ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình (Áp dụng đồng thời với chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ).
•    Chủ thẻ tín dụng, bên mua bảo hiểm và người thanh toán phí của hợp đồng bảo hiểm phải là 01 người. 
•    Đối với hợp đồng bảo hiểm MBAL, hợp đồng cần có ngày hiệu lực từ 19/3-20/5/2020, và còn hiệu lực tại thời điểm chốt tính thưởng là 21/7/2020 và đã qua thời gian cân nhắc.
•    Không áp dụng đối với khách hàng nợ nhóm 2 trở lên hoặc giao dịch gian lận.
•    Chương trình có thể dừng khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước. 
•    Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/ đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây

19 tháng 3 năm 2020

Chương trình khuyến mại: Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an

Chương trình khuyến mại: Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an” diễn ra từ 20/02/2020 đến hết 20/03/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life (MBAL):  Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 20/03/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa bàn toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua kênh Bancassurance với MB (mô hình IC/SIC/EIC/Private RM/BAM), thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 8 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

1598931882316_original.png

Ghi chú:

1. FYP (Phí bảo hiểm năm đầu): Phí bảo hiểm thực thu trong Thời gian khuyến mại.

2. Phí bảo hiểm năm đầu (FYP) của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh, không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up).

3. Phí các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP khi xét thưởng.

khách hàng kể từ năm hợp đồng thứ hai trở đi 

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm mới phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:   

 • Khách hàng tham gia các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life quy định tại Điểm 2, thỏa mãn điều kiện về APE quy định tại Điểm 7, nộp đầy đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại (20/02/2020 – 20/03/2020) và hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 31/03/2020;
 • Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí dẫn đến không đủ điều kiện nhận quà trong Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm).

8.2 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:   

 • Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (chậm nhất vào ngày 31/05/2020).
 • Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận trực tiếp của Khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.
 • Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm  (chậm nhất vào ngày 31/05/2020).
 • Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian cân nhắc hoặc Hợp đồng bảo hiểm được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: 31/05/2020
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại

Số điện thoại: 024 2229 8888– Máy lẻ: 3008

Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

Điều  kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.

11. Các quy định khác (nếu có):

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, chất lượng và tính nguyên vẹn của Quà tặng (Thẻ Quà tặng/Voucher) ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan Quà tặng cần thông báo ngay cho người giao Quà tặng và/hoặc phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận Quà tặng, MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các khiếm khuyết, lỗi, hỏng của Quà tặng do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận bàn giao và/hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Quà tặng.
 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MBAL và MB có quyền công bố số lượng quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại)  tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MBAL có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng.

20 tháng 2 năm 2020

Thông báo chấm dứt thực hiện Chương trình Chăm sóc Khách hàng VIP 2019

Thông báo chấm dứt thực hiện Chương trình Chăm sóc Khách hàng VIP 2019

Kính gửi Quý khách,

Công ty MB Ageas Life xin thông báo: kể từ ngày 18/1/2020, Chương trình Chăm sóc Khách hàng theo công văn số 153A/2019/MBAL-OP sẽ được tạm dừng trên phạm vi toàn quốc.

Thay vào đó, MB Ageas Life xin thông báo Chương trình Chăm sóc Khách hàng năm 2020 theo công văn số 09/2020/MBAL-OP sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 18/1/2020, thay thế cho công văn số 153A/2019/MBAL-OP kể trên. Chi tiết chương trình tại đây

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của MB Ageas Life và kính mong Quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ Công ty trong thời gian tới.

Mọi ý kiến về chương trình xin liên hệ hotline: 024 2229 8888 để được giải đáp.

18 tháng 1 năm 2020

Thông báo chương trình chăm sóc khách hàng 2020

Thông báo chương trình chăm sóc khách hàng 2020

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas xin trân trọng gửi tới Quý Khách Chương trình chăm sóc khách hàng năm 2020 với nội dung sau:

1598931882388_original.png

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Voucher mua hàng VInID: Tại đây

Thời hạn chương trình: Từ ngày 18/01/2020 đến 31/12/2020

Mọi quan tâm về thông tin chương trình hay dịch vụ khách hàng, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn phục vụ Hợp đồng hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng số (024) 2229 8888 từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc gửi e-mail tới hòm thư Dịch vụ Khách hàng theo địa chỉ dvkh@mbageas.life. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ.

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas

18 tháng 1 năm 2020

Thể lệ chương trình khuyến mại "Vui giáng sinh, Rinh hạnh phúc"

Thể lệ chương trình khuyến mại "Vui giáng sinh, Rinh hạnh phúc"

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Vui Giáng Sinh, Rinh Hạnh Phúc” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền như nêu tại Điểm 6 dưới đây 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ và Kế Hoạch Thông Minh (Bảo vệ Thông Minh, Giáo dục thông minh, Tiết kiệm thông minh).

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là Vàng, Phiếu quà tặng Esteem và Phiếu quà tặng du lịch (Hình ảnh chi tiết tại Phụ Lục 1)

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại nêu tại Điểm 5 nêu trên qua lực lượng đại lý bảo hiểm thuộc Kênh Đại lý truyền thống của MB Ageas Life, nộp đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại, Hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 07/01/2020 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm 8 dưới đây.

8. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 8.1 và 8.2 dưới đây như sau:

8.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm

1598931881679_original.png


* Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

** Giá trị Quà tặng đã gồm thuế VAT, không bao gồm thuế TNCN, các loại phí, chi phí liên quan đến việc nhận Quà tặng (nếu có).

Trong đó: 

CP (Phí bảo hiểm định kỳ ghi trên Hợp đồng bảo hiểm): Phí bảo hiểm Khách hàng lựa chọn nộp theo định kỳ nộp phí ghi trên hợp đồng bảo hiểm

APE (Phí bảo hiểm quy năm): Phí bảo hiểm định kỳ được quy theo phí bảo hiểm theo năm

= CP x 12 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo tháng)

= CP x 4 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo quý)

= CP x 2 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo nửa năm)

= CP (Nếu phí bảo hiểm nộp theo năm)

8.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm: 

- Phí bảo hiểm kỳ đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 07/01/2020; 

- Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1,035,000,000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tổng giá trị Quà tặng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 8.6%

10. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

      10.1. Quy trình trao thưởng cho Khách hàng:

a)   Quà tặng cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm, chậm nhất vào ngày 30/03/2020. 

b)   Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận của khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

c)   Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian cân nhắc hoặc Hợp đồng bảo hiểm được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

     10.2. Các quy định khác:

a)   Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, tính nguyên vẹn của Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan đến Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa cần ghi rõ vào Biên bản giao nhận Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa và thông báo ngay cho MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, hỏng của Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận bàn giao Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa và/hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa. 

b)   Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

c)   Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà tặng khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.

d)   Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e)   Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở, phí và chi phí khác (nếu có) cho việc nhận Quà tặng và nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, Khách hàng đồng ý nộp khoản thuế thu nhập cá nhân bằng tiền cho MB Ageas Life để MB Ageas Life sẽ thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

f)   Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g)   Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

f)   Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành, tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình khuyến mại và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình khuyến mại bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi sau khi báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng. 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 5010

Email: minh.vn@mbageas.life hoặc dvkh@mbageas.life

11. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

23 tháng 12 năm 2019

Chương trình khuyến mãi: GỬI NIỀM TIN – TRAO HẠNH PHÚC cùng MB AGEAS LIFE

Chương trình khuyến mãi: GỬI NIỀM TIN – TRAO HẠNH PHÚC cùng MB AGEAS LIFE

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Gửi niềm tin- Trao hạnh phúc” diễn ra từ 25/11/2019 đến hết 31/12/2019 với nội dung chi tiết như sau

1. Tên Chương trình khuyến “Gửi niềm tin- Trao Hạnh phúc”

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019

3. Địa bàn (phạm vi) áp dụng khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo Chương trình mang tính may rủi

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại

Toàn bộ các khách hàng cá nhân (bên mua bảo hiểm) có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trang Tích Lũy, Hành Trang Tích Lũy – Gói tiêu chuẩn/Gói nâng cao/Gói toàn diện, Vun Dưỡng Hiền Tài, Vun Dưỡng Hiền Tài – Gói tiêu chuẩn/Gói nâng cao/Gói toàn diện  thỏa mãn các điều kiện sau:

 • HĐBH đang có hiệu lực trong Thời gian khuyến mại theo quy định của MB Ageas Life.
 • HĐBH có Phí bảo hiểm định kỳ nửa nămhàng năm, có ngày đến hạn đóng phí trong tháng 10, 11, 12 năm 2019 và tháng 1/2020;
 • HĐBH có Phí bảo hiểm định kỳ từ 10 triệu đồng trở lên.
 • Khách hàng đóng đầy đủ kỳ Phí định kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

6. Cơ cấu giải thưởng

1598931881652_original.jpg

7. Nội dung chi tiết Thể lệ Chương trình khuyến mại
7.1 Cách thức tham dự Chương trình khuyến mại

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng đóng Phí bảo hiểm đạt các điều kiện được quy định tại Mục 5, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận Khách hàng đã nộp phí và mã số dự thưởng đến Khách hàng với nội dung: “Quy khach da nop phi bao hiem xxxxxxxxVNĐ cho HDBH 179xxxxxxxxx va dat dieu kien tham gia quay so trung thuong. Ma so du thuong 179xxxxxxxxx.. Cam on Quy khach”
 • Trường hợp Khách hàng có nhiều hơn một HĐBH thỏa mãn điều kiện của Chương trình khuyến mại: Nếu Khách hàng có mã số trúng thưởng đồng thời nhiều Giải thưởng khác nhau, Khách hàng được trao tất cả các giải đã quay trúng.
 • Khách hàng được coi là không đủ điều kiện tham gia quay số trúng thưởng nếu nội dung chuyển tiền không ghi/ghi sai số HĐBH dẫn đến MB Ageas Life không nhận diện được giao dịch thanh toán và Khách hàng không gửi thông tin tra soát giao dịch trong thời gian hiệu lực của Chương trình khuyến mại.

7.2 Quy định về địa điểm, thời gian, cách thức xác định trúng thưởng quay số may mắn

 • Địa điểm quay số: Trụ sở công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Thời gian quay số: ngày 8/1/2020.
 • Thành phần tham dự: Đại diện MB Ageas Life, đại diện Khách hàng.
 • Cách thức xác định trúng thưởng: Các HĐBH được xác nhận đã đóng đủ Phí bảo hiểm định kỳvà thông báo đủ điều kiện sẽ được tham gia quay số trúng thưởng. Việc xác định mã số trúng thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên qua hệ thống máy tính, sử dụng thuật toán chọn ra mã số ngẫu nhiên trong lập trình hướng đối tượng, lựa chọn ra 226 số HĐBH từ danh sách các số HĐBH hợp lệ).
 • Thứ tự quay sẽ xác định lần lượt từ 220 giải Ba, 03 giải nhì, 02 giải nhất và 01 giải đặc biệt. Mã số đã trúng thưởng ở lượt quay trước sẽ được loại ra trong các lần quay số sau.
 • Việc quay số được tiến hành như sau: 01 lần quay để tìm ra 220 mã số trúng thưởng cho giải khuyến khích và 01 lần quay để tìm 01 mã số trúng thưởng cho các giải thưởng từ giải nhì đến giải đặc biệt.
 • Kết quả quay số được lập thành biên bản với sự xác nhận của MB Ageas Life và Đại diện Khách hàng chứng kiến.
 • Danh sách Khách hàng trúng thưởng và Giải thưởng sẽ được công bố công khai trên website của MB Ageas Life (https://mbageas.life/) trước ngày 10/1/2020.
 • MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn thông báo cho Khách hàng trúng thưởng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH trúng thưởng ngay sau khi có kết quả trúng thưởng trước ngày 10/1/2020.
 • Sau khi Khách hàng nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, Nhân viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng trúng thưởng qua điện thoại để hướng dẫn thủ tục nhận Giải thưởng trong khoảng thời gian từ 10/1/2020 đến 15/1/2020.
 • Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây.

7.3 Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức nhận Giải thưởng:

 • Đối với giải ba:
 • Giải thưởng E- voucher được gửi đến khách hàng bằng thư điện tử (email) hoặc tin nhắn văn bản (SMS) đến địa chỉ email hoặc số điện thoại mà khách hang đăng ký với công ty.
 • Thời gian gửi Giải thưởng từ 15/1/2020 đến 22/1/2020.
 • Đối với các giải nhì, giải nhất và giải đặc biệt:
 • Địa điểm trao giải: Trụ sở công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, tầng 4 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa điểm khác do MB Ageas Life bố trí, thông báo cho Khách hàng.
 • Ngày trao thưởng: ngày 15/1/2020
 • Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình bản gốc Giấy tờ tùy thân khớp với thông tin Bên mua bảo hiểm trong HĐBH để được nhận Giải thưởng.
 • Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho Người khác nhận giải thưởng thì cần bổ sung Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp, Khách hàng không thể nhận Giải thưởng vào ngày 15/1/2020, Công ty sẽ gia hạn thời gian trao thưởng đến hết ngày 15/02/2020.

7.4 Giải thưởng không được trao trong trường hợp sau:

 • Trong vòng 15 ngày kể từ Ngày trao thưởng (15/01/2020), MB Ageas Life vẫn không thể liên lạc được với Người trúng thưởng qua số điện thoại, địa chỉ mà Khách hàng đăng ký với MB Ageas Life.
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: Đến hết ngày 15/02/2020.

7.5 Trách nhiệm công bố thông tin:

 • Thể lệ của Chương trình này được lập bằng Tiếng Việt, được đăng ký với các cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và được công bố công khai tại website của MB Ageas Life, tại trụ sở, văn phòng của MB Ageas Life và thông báo tới toàn bộ đơn vị kinh doanh của MB Ageas Life.
 • Công ty sẽ thông báo công khai kết quả thực hiện Chương trình khuyến mại và Danh sách khách hàng trúng thưởng trên website của MB Ageas Life (htttps://www.mbageas.life/) trước ngày 22/01/2020.

7.6 Các quy định khác

 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận giải thưởng có thể phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên, phí & lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật, Khách hàng đồng ý nộp khoản thuế này bằng tiền mặt trước khi nhận Giải thưởng
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng./.
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại)  tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MBAL có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này, vui lòng liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 5014

Email: huong.tt1@mbageas.life

25 tháng 11 năm 2019