Điều khoản sử dụng website | MB Ageas Life

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ


1. Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với Trang thông tin điện tử (Website) và các Ứng Dụng Điện tử chính thức của MB Ageas Life.

1.1 Bằng việc truy cập vào Website và các Ứng Dụng Điện tử này, Quý khách xác nhận đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện tử này.

1.2 Chúng tôi có thể điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Quý khách hay cần có bất kỳ lý do nào. Điều Khoản Sử Dụng được cập nhật sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm được đăng tải lên Website và các Ứng Dụng Điện tử này. Quý khách nên truy cập thường xuyên vào mục này để kiểm tra các nội dung cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng.

1.3 Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Sử Dụng này, Quý khách vui lòng không truy cập hay sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện tử này.

2. Bản quyền và Quyền Sở hữu trí tuệ

Website và các Ứng Dụng Điện tử này thuộc sở hữu và được vận hành bởi MB Ageas Life. Tất cả các bản quyền và tài sản trí tuệ trên Website và các Ứng Dụng Điện tử này thuộc về MB Ageas Life và người được chúng tôi cấp phép (nếu có). Ngoài những quy định khác được nêu rõ ở trong Điều Khoản Sử Dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không được thực hiện (và không được cố gắng thực hiện) những việc nêu dưới đây:

(a) Sử dụng, sao chép, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trong hệ thống phục hồi hoặc sử dụng dưới bất hình thức nào khác một phần hoặc toàn bộ Website và các Ứng Dụng Điện tử này mục đích công cộng hoặc thương mại;

(b) Phân phát, dịch thuật, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ phần nào của Website và các Ứng Dụng Điện tử;

(c) Tạo ra các tác phẩm phái sinh của hoặc từ bất kỳ phần nào của Website và các Ứng Dụng Điện tử;

(d) Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách theo Điều Khoản Sử Dụng này;

(e)Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (d)

3. Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, tên thương mại và logo hiển thị trên Website và các Ứng Dụng Điện tử này đều được bảo hộ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ tên thương mại và logo này, ngoại trừ trường hợp được MB Ageas Life hoặc các chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, tên thương mại và logo này cho phép bằng văn bản.

4. Hoạt động của Website và các Ứng Dụng Điện tử

4.1 Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì Website và các Ứng Dụng Điện tử của MB Ageas Life trong tình trạng hoạtđộng ổn định. Tuy nhiên, một số chức năng của Website và các Ứng Dụng Điện tử sẽ chỉ hoạt động chính thức trong giờ làm việc. Đồng thời, hoạt động của Website và các Ứng Dụng Điện tử tùy thuộc vào một số nhà cung cấp khác vì vậy MB Ageas Life không cam kết hoặc đảm bảo:
(a) Quý khách có thể truy cập Website và các Ứng Dụng Điện tử bất kỳ thời điểm nào; hay
(b) Quý khách có thể sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện tử liên tục, không gián đoạn, an toàn và không có lỗi.
4.2 Quý khách xác nhận rằng Website và các Ứng Dụng Điện tử có thể không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Quý khách có thể bị ngừng kết nối với Website và các Ứng Dụng Điện tử tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm:
(a) Lỗi do kết nối mạng xảy ra;
(b) Hệ thống cung cấp dịch vụ không sẵn sàng do bất kỳ lý do gì (gồm việc bảo trì);
(c) Quý khách vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Sử Dụng;
(d) MB Ageas Life quyết định chấm dứt, tạm ngừng hay ngăn chặn việc truy cập vào Website và các Ứng Dụng Điện tử của Quý khách vì bất kỳ lý do gì.
4.3 MB Ageas Life không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tính tin cậy hay những vấn đề nào khác liên quan đến vận hành của Website và các Ứng Dụng Điện tử. Hoạt động của Website và các Ứng Dụng Điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm chức năng, năng suất và cấu hình thiết bị của Quý khách, tốc độ đường truyền và số lượng người truy cập vào hệ thống hỗ trợ Website và các Ứng Dụng Điện tử.
4.4 Thông tin trên Website và các Ứng Dụng Điện tử này có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào nhằm đảm bảo tính cập nhật, vì vậy có thể có sự gián đoạn, lỗi hoặc sai sót ảnh hưởng đến việc lưu hành và độ chính xác. Theo đó, MB Ageas Life không thể và không cam đoan hay đảm bảo các thông tin trên Website và các Ứng Dụng Điện tử này được hoặc sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác tại mọi thời điểm. Quý khách xác nhận và đồng ý Quý khách sẽ tự xác định các thông tin trên Website và các Ứng Dụng Điện tử này là thông tin hiện hành, hoàn chỉnh và chính xác trước khi sử dụng. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Quý khách gánh chịu do không tuân thủ quy định này.

5. Miễn trừ trách nhiệm:

MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website và các Ứng Dụng Điện tử này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải do ”virus” máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi MB Ageas Life đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại, mất mát này. Người truy cập phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận bởi MB Ageas Life.

6. Quyền sở hữu đối với thông tin:

Mọi thông tin, ngoại trừ thông tin cá nhân, mà Quý khách gửi đến MB Ageas Life qua Website và các Ứng Dụng Điện tử này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, yêu cầu hoặc đề nghị, sẽ không được coi là các thông tin mật và sẽ trở thành tài sản của MB Ageas Life. Khi đó, MB Ageas Life có thể sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích gì mà không cần bất kỳ sự đồng ý nào.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào được gửi cho chúng tôi bằng việc sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện tử sẽ là đối tượng được áp dụng Chính sách bảo mật trực tuyến của MB Ageas Life tại đây.

7. Truyền thông internet

Các tin nhắn được gửi qua mạng Internet không thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, Quý Khách cần tự trang bị cho mình kiến thức về an toàn và bảo mật cần thiết khi sử dụng mạng Internet. Tham khảo hướng dẫn cập nhật “Các vấn đề bảo mật quan trọng mới nhất” tại đây.

MB Ageas Life sẽ không thể và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng nếu người dùng gửi tin nhắn cho MB Ageas Life, hoặc nếu MB Ageas Life gửi tin nhắn cho người dùngtheo yêu cầu qua Internet. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện tử này.

8.Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Việt Nam.

© 2021 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Giấy phép số 74 GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 21/07/2016