CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

MB Ageas Life luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Dữ liệu cá nhân được hiểu là các thông tin cá nhân của Quý khách như: tên, ngày sinh và thông tin liên lạc của Quý khách. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý khách để chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Quý khách có nhu cầu hoặc nhằm mục đích tuân thủ theo các yêu cầu luật định. Trong trường hợp Quý khách không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách, rất tiếc là chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật trực tuyến này theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ được cập nhật trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật trực tuyến trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi vì phiên bản Chính sách bảo mật trực tuyến được hiển thị trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi luôn là phiên bản được cập nhật gần nhất.

I. Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng

(i) Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc, ví dụ như: họ tên, nghề nghiệp, thông tin liên lạc và lịch sử liên lạc với MB Ageas Life;
(ii) Ngày sinh, giới tính và/hoặc tuổi của Quý khách;
(iii) Quốc tịch, bản sao giấy tờ nhận dạng Quý khách (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
- Thông tin chi tiết về chủ hợp đồng bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và người thụ hưởng của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
- Hồ sơ liên lạc của Quý khách với chúng tôi, ví dụ như lịch sử các cuộc gọi của Quý khách đến số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và, nếu Quý khách liên lạc với chúng tôi bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi (App), các thông tin như dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP và địa chỉ MAC;
- Sản phẩm và dịch vụ Quý khách đã mua từ chúng tôi, cũng như những sản phẩm Quý khách quan tâm và đã sở hữu và các phương thức thanh toán đã được Quý khách sử dụng;
- Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tình trạng thanh toán các yêu cầu bồi thường này (và các chi tiết khác liên quan đến vấn đề này);
- Phân tích dữ liệu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện riêng cho Quý khách, bao gồm lịch sử liên lạc và thông tin về việc Quý khách có mở các tài liệu này hay nhấp vào đường link liên kết;
- Tình trạng cư trú và/hoặc tình trạng công dân của Quý khách;
- Tình trạng hôn nhân, gia đình, lối sống hoặc hoàn cảnh xã hội của Quý khách (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ).
- Sự hiểu biết của chúng tôi về các khách hàng mà chúng tôi có được qua việc phân tích hoặc lập hồ sơ cá nhân cho các khách hàng;
- Giao dịch của bên thứ ba; chẳng hạn như khi một người không phải là chủ tài khoản sử dụng dịch vụ, thông tin về người đó và giao dịch;
- Thông tin thuế (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ).

II. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các nguồn chung sau:

- Thông tin về Quý khách được tạo ra khi Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

- Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi Quý khách truy cập Website và các Ứng Dụng Điện Tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi Quý khách điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử hoặc ứng dụng trực tuyến của chúng tôi;

- Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, nhân viên y tế, tòa án hoặc hồ sơ thông tin đã được công bố công khai

- Bảng câu hỏi và thông tin liên lạc chi tiết khi Quý khách tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, các buổi hội thảo hoặc khi Quý khách cập nhật thông tin liên lạc của Quý khách với chúng tôi trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi.

Chính sách Cookie

Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt Quý khách với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho Quý khách trải nghiệm tốt khi Quý khách sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện Tử và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Website và các Ứng Dụng Điện Tử của mình. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của Quý khách. Cookie chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Quý khách. Quý khách có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của Quý khách. Nếu Quý khách muốn làm điều này, xin vui lòng xem mục trợ giúp trong trình duyệt của Quý khách.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

- Cookie cần thiết cho Website và các Ứng Dụng Điện Tử: Đây là các cookie cần phải có để phục vụ hoạt động của Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi. Ví dụ, các cookie cho phép Quý khách đăng nhập vào Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi một cách an toàn;

- Cookie phân tích/quản lý hoạt động: Các cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng người dùng truy cập vào Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi và theo dõi cách người dùng truy cập di chuyển xung quanh Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Website và các Ứng Dụng Điện Tử, ví dụ, cải tiến để giúp người dùng tìm kiếm những thứ họ cần một cách dễ dàng; và

- Cookie chức năng: Chúng được sử dụng để nhận ra Quý khách khi Quý khách quay lại Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho Quý khách, chào Quý khách bằng tên và ghi nhớ sở thích của Quý khách (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của Quý khách).

- Cookie nhắm mục tiêu. Các cookie này ghi lại số lần quý khách truy cập Website và các Ứng Dụng Điện Tử, các trang đã truy cập và các đường dẫn quý khách đã tương tác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xây dựng Website và các Ứng Dụng Điện Tử hoặc những nội dung hiển thị trên đó phù hợp với nhu cầu của quý khách hơn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này cho các đối tác thứ ba với cùng lí do như trên; và

- Cookie quảng cáo. Những cookie này sẽ ghi nhớ sở thích của quý khách để thay đổi các quảng cáo sao cho phù hợp với quý khách nhất có thể, ví dụ như là lựa chọn các quảng cáo mà quý khách sẽ cảm thấy có nhiều hứng thú nhất, hoặc giới hạn tần suất xuất hiện của một loại quảng cáo để đo mức độ hiệu quả.

Xin lưu ý là một số cookie trên Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi được quản lý bởi các bên thứ ba, ví dụ như là các đơn vị quảng cáo, các tính năng như video, bản đồ và mạng xã hội; và nhà cung cấp các Website và các Ứng Dụng Điện Tử ngoài luồng như là dịch vụ phân tích lượng truy cập trang web. Các cookie này thường thì sẽ là cookie phân tích/hoạt động và cookie nhắm mục tiêu. Quý khách nên xem qua chính sách cookie và bảo mật riêng của những bên thứ ba này để biết thêm về cách họ sẽ sử dụng thông tin của Quý khách.

Nội dung hiển thị Pop up trong giai đọan 2 của Website và các Ứng Dụng Điện Tử: Bằng cách tiếp tục sử dụng Website và các Ứng Dụng Điện Tử của chúng tôi, Quý khách chấp nhận chúng tôi sử dụng các loại cookie như đã nêu ở trên.

III. Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

MB Ageas Life và các đối tác kinh doanh sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, cho các mục đích sau:

1637320405650_original.jpg

Ngoài ra, MB Ageas Life và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, để gửi cho Quý khách các ưu đãi tiếp thị trực tiếp bằng phương tiện điện tử và phi điện tử bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho Quý khách thông tin giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Cơ sở pháp lý chúng tôi trình bày bên trên được xây dựng dựa trên sự đồng thuận với Quý khách.

IV. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách với ai và tại sao

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân và sức khỏe của Quý khách trong nội bộ MB Ageas Life và với các đối tác kinh doanh về tài chính/y tế, sức khỏe và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, luật sư, ngân hàng, kế toán, tổ chức tài chính, bên ủy thác và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ quản lý, viễn thông, máy tính, thanh toán, in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác để cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh), các công ty thẩm định hóa đơn y tế, các công ty thẩm định yêu cầu bồi thường, hiệp hội ngành nghề, các bên đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm hoặc khoản đầu tư, cố vấn chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, tổ chức thu hồi nợ, tổ chức tài chính/y tế và các bên đối tác để thực hiện các mục đích được nêu trong Phần III. Nếu Quý khách có chung hợp đồng bảo hiểm với người khác, thì người đó cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách. Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các cơ quan phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính, bất kỳ cơ quan lập pháp, tư pháp hoặc hành pháp nào khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách ở một quốc gia khác ngoài quốc gia mà Quý khách cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của Quý khách được chuyển đến.

V. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong một khoảng thời gian nhất định

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ khi Quý khách (hoặc đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm với Quý khách) là khách hàng của chúng tôi và trong khoảng thời gian sáu năm sau khi kết thúc mối quan hệ khách hàng hoặc lâu hơn nếu pháp luật yêu cầu. Có thể có những trường hợp cụ thể khi chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách lâu hơn (Ví dụ như khi xảy ra tranh chấp).

VI. Kiểm tra tham khảo

Đối với một số sản phẩm nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm thông tin, cơ quan phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính hoặc thông tin có sẵn công khai để giúp chúng tôi kiểm tra danh tính của Quý khách, cũng như để tránh gian lận và rửa tiền; điều này có thể bao gồm kiểm tra các địa chỉ hiện tại hoặc trước đây của Quý khách. Những kết quả này có thể được ghi lại để tham khảo trong tương lai.

Những kết quả kiểm tra này cũng có thể được sử dụng cho một nhà đầu tư, chủ sở hữu hợp đồng chung hoặc người mà Quý khách đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Nếu chúng tôi mất liên lạc với Quý khách, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức này để xác minh địa chỉ của Quý khách nhằm giúp chúng tôi liên lạc với Quý khách.

Mọi việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ luôn được thực hiện an toàn.

VII. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn

MB Ageas Life, Đối tác kinh doanh và Đối tác tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để đưa ra quyết định tự động đối vớiQuý khách hoặc tạo hồ sơ cá nhân khác cho Quý khách (ví dụ: hồ sơ tiếp thị).

VIII. Quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Khi nói đến cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách có quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, Quý khách có thể:

- Yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của Quý khách miễn phí (chúng tôi có thể tính phí yêu cầu của Quý khách nếu không có cơ sở rõ ràng hoặc bị lạm dụng quá mức);

- Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách sang một tổ chức khác theo yêu cầu của Quý khách;

- Yêu cầu chúng tôi điều chỉnh bất cứ dữ liệu cá nhân nào bị sai hoặc không đầy đủ;

- Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của Quý khách nếu không còn cần thiết cho các mục đích được nêu tại Chính sách này hoặc nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý dữ liệu;

- Giới hạn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc rút lại sự đồng ý (bao gồm cả việc đồng ý cho phép đưa ra quyết định tự động dựa trên dữ liệu cá nhân) mà Quý khách đã chấp thuận cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách;

- Phản đối chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc tạo lập hồ sơ cá nhân của Quý khách) hoặc xử lý dữ liệu khác dựa trên lợi ích hợp pháp;

- Nếu Quý khách muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn giải thích về các quyền này, Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ.

- Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi hoặc bất kỳ liên lạc nào khác mà chúng tôi có với Quý khách. Điều này có thể là để đào tạo, bảo mật hoặc để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ

IX. Thay mặt người khác cung cấp dữ liệu cá nhân của họ

Khi Quý khách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác (hoặc nhiều người khác), Quý khách cần được chỉ định và ủy quyền bởi người đó để hành động thay họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý để:

- Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ

- Quý khách sẽ nhận được các thông báo bảo vệ thông tin thay mặt họ.

Nếu vì bất kỳ lý do nào Quý khách quan tâm đến việc liệu Quý khách có được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử ở phần XI trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì.

X. Tiếp thị trực tiếp

MB Ageas Life, đối tác kinh doanh của chúng tôi và đối tác tiếp thị có thể sẽ gửi cho Quý khách thông tin qua hình thức các bài đăng về các sản phẩm và dịch vụ của MB Ageas Life và các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận.

Ngoài ra, theo thời gian, MB Ageas Life mong muốn gửi thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và các ưu đãi đặc biệt cho Quý khách qua các phương tiện điện tử. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu có sự đồng ý của Quý khách.

Và Quý khách có quyền thay đổi ý định và/hoặc từ chối nhận tiếp thị trực tiếp bằng cách thông báo/liên lạc với chúng tôi.

XI. Liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý khách muốn thực hiện các quyền của mình hoặc nếu Quý khách yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo thông báo này, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 024 2229 8888

Gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: dvkh@mbageas.life

Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại văn phòng:

Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 2229 8888

hoặc các văn phòng chi nhánh của chúng tôi trên toàn quốc.

Ghi chú:

Các đối tác kinh doanh nghĩa là các đối tác cung cấp dịch vụ, kế toán, kiểm toán, các đối tác cung cấp dịch vụ nền tảng công nghệ thông tin, đối tác trung gian, các công ty tái báo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, đại lý, ủy thác hưu trí (và các bên liên quan khác), cố vấn kế hoạch, tham vấn, nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và tài chính được chọn, và cố vấn pháp lý của chúng tôi.

Đối tác tiếp thị nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ, trung gian, ủy thác hưu trí (và các bên liên quan khác), cố vấn kế hoạch, tham vấn, nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và tài chính được chọn.