Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị Kiến Tạo Tương Lai | MB Ageas Life
Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị  Kiến Tạo Tương Lai
Alt image

Điểm ưu việt

Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị Kiến Tạo Tương Lai

Điểm ưu việt của sản phẩm

Alt image

Kết hợp đầu tư và bảo vệ cho cả gia đình trong cùng 01 sản phẩm

- Số tiền bảo hiểm lên đến 142 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

- Tuổi tham gia lên đến 70 tuổi và bảo vệ đến 100 tuổi.

- Bảo vệ cho cả gia đình trọn vẹn trong 01 Hợp đồng với chi phí hợp lý.

- An tâm bảo vệ cho cả gia đình với danh mục sản phẩm bổ trợ, quyền lợi bảo hiểm bổ trợ đa dạng.

Alt imageAlt image

Chủ động kế hoạch tài chính theo khẩu vị rủi ro

- Chủ động lựa chọn Quỹ đầu tư & Tỷ lệ đầu tư vào mỗi Quỹ dựa trên khẩu vị rủi ro.

- Miễn phí 05 lần chuyển đổi Quỹ đầu tiên trong mỗi Năm Hợp đồng.

- Gia tăng quyền lợi đầu tư trên Giá trị tài khoản quỹ đóng thêm, với mức Phí đóng thêm mỗi năm lên đến 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

- Miễn phí rút tiền từ Giá trị tài khoản quỹ đóng thêm để chủ động thay đổi kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào.

Alt imageAlt image

Gia tăng Giá trị tài khoản quỹ khi duy trì Hợp đồng

- Tri ân khách hàng gắn bó lâu dài với MB Ageas Life với Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng định kỳ vào các Ngày kỉ niệm năm Hợp đồng thứ 5,10,15,20 hoặc tại ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm (tùy ngày nào đến trước).

- Quyền lợi đặc biệt vào Ngày kỉ niệm năm Hợp đồng thứ 15, 20: được hoàn đến 100% Phí bảo hiểm cơ bản.

Lưu ý: Hợp đồng đang có hiệu lực và Phí bảo hiểm định kỳ cần được đóng đầy đủ đến thời điểm chi trả quyền lợi.

Alt imageAlt image
Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Sẵn sàng bứt phá

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

- Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi

- Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên

Alt image

Tuổi đáo hạn

100 tuổi

Alt image

Thời hạn Hợp đồng

Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi

Alt image

Thời hạn đóng phí dự kiến

Từ 3 năm đến bằng Thời hạn Hợp đồng

Alt image

Định kỳ đóng phí

Tuỳ chọn định kỳ Năm / Nửa năm / Quý

Alt image

Năm/ Năm Hợp đồng

Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top