Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

Khuyến mại

Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

Alt image
ByMB Ageas Life16 tháng 5 năm 2022
Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

1. Tên Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022;

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life có tên thương mại là: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Vững Tương Lai, Kiến Tạo Tương Lai, Món Quà Phú Quý.

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là Tiền (Chi tiết tại Điểm 6).

5. Đối tượng Khách hàng: KHCN mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 3 nêu trên qua CVTV bảo hiểm thuộc Kênh Bancassurance tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, và thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 6 dưới đây.

6. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định như sau:

6.1. Cơ cấu giải thưởng:

Quà tặng là Tiền hoặc Evoucher của Urbox. Chi tiết như sau:

Nội dung được điều chỉnh theo công văn số TB 126/2022/MBAL-Banca ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Sở Công thương.

6.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm

- HĐBH bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm được liệt kê tại Điểm 3.

- Phí bảo hiểm kỳ đầu của từng HĐBH được nộp đầy đủ trong khoảng thời gian khuyến mại và đáp ứng điều kiện về Phí bảo hiểm thực đóng kỳ đầu tối thiểu nêu tại Mục 6.1 và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 30/06/2022;

- HĐBH không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ tặng quà cho các Bên mua bảo hiểm có HĐBH đã qua thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực vào ngày 31/07/2022.

- Đối với Sản phẩm Món Quà Phú Quý, phí bảo hiểm thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản (không áp dụng đối với hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng).

Từ khoá: , khuyến mại, hoàn tiền

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin