Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Vững Tương Lai | Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life
Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Vững Tương Lai
Alt image

Điểm ưu việt

Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Vững Tương Lai

Điểm ưu việt của sản phẩm

Alt image

Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với quyền lợi tối ưu

Số tiền bảo hiểm lên đến 142 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

Bảo vệ lên đến 100 tuổi.

Bảo vệ cho cả gia đình trọn vẹn trong 01 Hợp đồng với chi phí hợp lý.

Tổng quyền lợi tối đa lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm.

Alt imageAlt image

Chi trả đặc biệt khi duy trì hợp đồng

Chi trả đặc biệt mỗi 05 Năm Hợp đồng, vào Ngày đáo hạn Hợp đồng hoặc khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm.

Lưu ý: Hợp đồng đang có hiệu lực và Phí bảo hiểm định kỳ cần được đóng đầy đủ đến thời điểm chi trả quyền lợi.

Alt imageAlt image

Miễn Phí quản lý Hợp đồng năm đầu

Trong Năm Hợp đồng đầu tiên, Phí quản lý Hợp đồng được miễn toàn bộ.

Alt imageAlt image
Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Hãy cùng chuẩn bị cho ngày mai ngay từ hôm nay

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên
Alt image

Tuổi đáo hạn

100 tuổi

Alt image

Thời hạn Hợp đồng

Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi

Alt image

Thời hạn đóng phí dự kiến

Từ 3 năm đến bằng Thời hạn Hợp đồng

Alt image

Định kỳ đóng phí

Tuỳ chọn định kỳ Năm / Nửa năm / Quý

Alt image

Năm / Năm Hợp đồng

Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top