Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Sống Trọn Ước Mơ | MB Ageas Life
Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Sống Trọn Ước Mơ
Alt image

Điểm ưu việt

Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Sống Trọn Ước Mơ

Điểm ưu việt của sản phẩm

Alt image

Linh hoạt đóng phí, bảo vệ dài lâu

Linh hoạt kế hoạch đóng phí (từ tối thiểu 03 năm) với nhiều lựa chọn Thời hạn Hợp đồng, bảo vệ lên tới 100 tuổi

Alt imageAlt image

Chi trả đặc biệt khi duy trì Hợp đồng

Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng định kỳ và Thưởng duy trì Hợp đồng đặc biệt khi khách hàng đóng phí đầy đủ từ 5 năm trở lên.

Alt imageAlt image

Giải pháp an toàn

Sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư an toàn với lãi suất cam kết.

Alt imageAlt image
Alt image

Ví dụ minh họa

Alt image

Thông tin chung

Đóng phí 5 năm - Bảo vệ lên tới 100 tuổi

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

- Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.

- Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên.

Alt image

Thời hạn Hợp đồng

10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, đến Tuổi bảo hiểm 75, hoặc đến Tuổi bảo hiểm 100.

Alt image

Thời hạn đóng phí dự kiến

Từ 3 năm đến bằng Thời hạn Hợp đồng.

Alt image

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý

Alt image

Năm/ Năm Hợp đồng

Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm năm Hợp đồng.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top