Bảo hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm | MB Ageas Life
Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm

Nếu Người được bảo hiểm không may tử vong hoặc gặp thương tật toàn bộ vĩnh viễn khi sản phẩm bổ trợ đang có hiệu lực, MB Ageas Life sẽ miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn phải đóng của Hợp đồng chính và các sản phẩm bổ trợ có liên quan.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

Từ 18 - 60 tuổi.

Alt image

Tuổi tối đa khi đáo hạn

80 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

5 năm - 25 năm.

Alt image

Thời hạn đóng phí

5 năm - Thời hạn bảo hiểm.

Alt image

Định kì đóng phí

Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính.

Alt image

Lưu ý

Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bảo Hiểm là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top