Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi hỗ trợ viện phí nội trú (*)

Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 2.000.000 VNĐ) cho một ngày nằm viện nội trú.

Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU).

Chi trả 0,6% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện khi điều trị Bệnh hiểm nghèo.

Lưu ý: Chi trả tối đa 150 ngày cho một năm hợp đồng, tối đa 1.000 ngày cho toàn bộ thời hạn Hợp đồng.

(*) Khách hàng chỉ nhận 1 trong 3 mức quyền lợi, tùy theo mức nào cao nhất.

Alt imageAlt image

Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Bảo hiểm cho hơn 90 loại phẫu thuật khác nhau.

Chi trả 2% / 5% / 10% / 20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với độ phức tạp của mỗi phẫu thuật.

Chi trả tối đa cho Hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 100% Số tiền bảo hiểm.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi – 70 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm chấm dứt khi Người được bảo hiểm đạt 80 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

Từ 5 năm - 25 năm.

Alt image

Thời hạn đóng phí

Từ 5 năm – Thời hạn bảo hiểm.

Alt image

Định kỳ đóng phí

Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính.

Alt image

Phạm vi quyền lợi

Hỗ trợ chi phí nằm viện nội trú và chi phí phẫu thuật.

Alt image

Lưu ý

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top
Facebook Message
Zalo Chat