Chương trình khuyến mại: Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an

Khuyến mại

Chương trình khuyến mại: Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an

Alt image
ByMB Ageas Life20 tháng 2 năm 2020
Chương trình khuyến mại: Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an” diễn ra từ 20/02/2020 đến hết 20/03/2020 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Xuân sang hạnh phúc, năm mới bình an”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life (MBAL):  Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 20/03/2020

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa bàn toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 5 nêu trên qua kênh Bancassurance với MB (mô hình IC/SIC/EIC/Private RM/BAM), thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 8 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

1615346726783_original.jpg

Ghi chú:

1. FYP (Phí bảo hiểm năm đầu): Phí bảo hiểm thực thu trong Thời gian khuyến mại.

2. Phí bảo hiểm năm đầu (FYP) của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ, Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh Kế Hoạch Tiết kiệm Thông Minh, Kế hoạch Giáo dục Thông minh, không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up).

3. Phí các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong FYP khi xét thưởng.

khách hàng kể từ năm hợp đồng thứ hai trở đi 

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm mới phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:   

 • Khách hàng tham gia các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life quy định tại Điểm 2, thỏa mãn điều kiện về APE quy định tại Điểm 7, nộp đầy đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại (20/02/2020 – 20/03/2020) và hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 31/03/2020;
 • Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí dẫn đến không đủ điều kiện nhận quà trong Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm).

8.2 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:   

 • Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (chậm nhất vào ngày 31/05/2020).
 • Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận trực tiếp của Khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.
 • Quà tặng của Chương trình cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm  (chậm nhất vào ngày 31/05/2020).
 • Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian cân nhắc hoặc Hợp đồng bảo hiểm được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn tới các điều kiện nhận Quà tặng không được thỏa mãn đầy đủ, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: 31/05/2020
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại

Số điện thoại: 024 2229 8888– Máy lẻ: 3008

Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

Điều  kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.

11. Các quy định khác (nếu có):

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, chất lượng và tính nguyên vẹn của Quà tặng (Thẻ Quà tặng/Voucher) ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan Quà tặng cần thông báo ngay cho người giao Quà tặng và/hoặc phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận Quà tặng, MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các khiếm khuyết, lỗi, hỏng của Quà tặng do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận bàn giao và/hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Quà tặng.
 • Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MBAL và MB có quyền công bố số lượng quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại)  tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MBAL có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin