Chương trình khuyến mại: “Tham gia bảo hiểm số, tặng voucher vô số”

Khuyến mại

Chương trình khuyến mại: “Tham gia bảo hiểm số, tặng voucher vô số”

Alt image
ByMB Ageas Life3 tháng 8 năm 2023
Chương trình khuyến mại:  “Tham gia bảo hiểm số, tặng voucher vô số”

Nhằm thúc đẩy hành trình số, Khối số triển khai chương trình “Tham gia bảo hiểm số, tặng voucher vô số” dành cho khách hàng cá nhân của MB Ageas Life. Chương trình được áp dụng cho khách hàng khi mua bảo hiểm trên kênh số bao gồm Landing Page của Khối Số và App MBAL Style. Chương trình “Tham gia bảo hiểm số, tặng voucher vô số” sẽ diễn ra từ ngày 03/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023.

Chi tiết chương trình như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

Bên mua bảo hiểm (BMBH) là khách hàng cá nhân (KHCN) mua hàng hóa, dịch vụ khuyến mại trên Kênh Số của MB Ageas Life thông qua Landing Page và ứng dụng MBAL Style.

II. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn quốc

III. Sản phẩm khuyến mại:

  • Sản Phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ, tên thương mại: Vững Tương Lai (UL2020) và Sống Trọn Ước Mơ (ULRP 3.0)
  • Sản phẩm bảo hiểm ung thư, tên thương mại: Ung Dung Sống Khỏe (Cancer)
  • Sản phẩm bảo hiểm tai nạn, tên thương mại: Bảo hiểm tai nạn 360 (SPA)

IV. Điều kiện về hợp đồng bảo hiểm mới:

  • Phí bảo hiểm năm đầu được nộp đầy đủ trong thời gian khuyến mại (03/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023) và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 31/08/2023
  • HĐBH của BMBH không bị hủy/thay đổi phí trong thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày BMBH nhận được HĐBH dẫn đến không đủ điều kiện nhận quà tặng cho Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ tặng quà cho các khách hàng có các HĐBH đã qua thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực tại 21/09/2023.

V. Hình thức trao quà tặng cho khách hàng:

  • Khách hàng của chương trình khuyến mại sẽ được nhận quà tặng tương đương 40% phí bảo hiểm năm đầu và được chi trả bằng hình thức E-voucher Urbox
  • Khách hàng đạt đủ điều kiện nhận E-voucher Urbox sẽ được MB Ageas Life gửi tin nhắn tới số điện thoại đăng ký Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm khi kết thúc thời gian cân nhắc HĐBH của BMBH. Nội dung tin nhắn gửi khách hàng nhận thường E-voucher Urbox: “Chuc Mung QK da nhan duoc Qua tang tư CTKM “tham gia bao hiem so - Nhan voucher vo so” cua MB Ageas Life voi gia tri la: xx VNĐ. Vui long truy cap: (đường link Urbox cung cấp) de doi qua. HSD: dd/mm/yyyy. Hotline: 02473099866. Tran trong cam on”

VI. Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng khi mua bảo hiểm trên Kênh Số của MB Ageas Life bao gồm: Landing Page Khối Số và ứng dụng MBAL Style. (Không áp dụng trên nền tảng đối tác)

Chi tiết sản phẩm xem tại:

Từ khoá: kênh số, MB Ageas Life, Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm số

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin