Tiếp Nối Tri Ân Amazers - “Một Chạm Yêu Thương – Vạn Điều Hạnh Phúc”

Khuyến mại

Tiếp Nối Tri Ân Amazers - “Một Chạm Yêu Thương – Vạn Điều Hạnh Phúc”

Alt image
ByMB Ageas Life28 tháng 11 năm 2022
Tiếp Nối Tri Ân Amazers - “Một Chạm Yêu Thương – Vạn Điều Hạnh Phúc”

Tiếp nối tri ân tới Amazers, Khối Số triển khai chương trình “Một Chạm Yêu Thương – Vạn Điều Hạnh Phúc” dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên của MB Ageas Life, nhằm lan tỏa và tiếp nối thành trình yêu thương bảo vệ hạnh phúc cho chính mình cũng như những người thân yêu. Chương trình tri ân sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022. Chi tiết chương trình như sau:

I. Dành cho cán bộ nhân viên khi mua sản phẩm trên MBAL App

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (bao gồm nhân viên chính thức, nhân viên đang trong thời gian thử việc, nhân viên thời vụ,…)

2. Luồng bán áp dụng: Cán Bộ Nhân Viên mua và thanh toán thành công các sản phẩm bảo hiểm trên ứng dụng MBAL Style.

3. Sản phẩm khuyến mại:

Bảo hiểm liên kết chung Vững tương lai (ULRP)

Bảo hiểm ung thư Ung dung sống khỏe (Cancer)

Bảo hiểm tai nạn (SPA)

4. Giá trị khuyến mại: 40% phí bảo hiểm năm đầu của sản phẩm khuyến mại khi mua trực tiếp trên MBAL Style. Giá trị khuyến mãi được chi trả bằng voucher VinID theo quy định của MB Ageas Life.

5. Điều kiện hợp lệ: Hợp đồng hiệu lực trong thời gian chạy chương trình (từ 12/11/2022 đến hết 30/11/2022) và tại thời điểm chi quà, hợp đồng vẫn còn hiệu lực và đã qua 21 ngày cân nhắc kể từ ngày CBNV nhận được hợp đồng.

6. Chương trình khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khác diễn ra cùng thời điểm và chỉ áp dụng đối với kênh số.

Xem chi tiết tại đây

II. Dành cho cán bộ nhân viên và đại sứ thương hiệu khi giới thiệu khách hàng mua sản phẩm trên MBAL App

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ cán bộ nhân viên và đại sứ thương hiệu công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (bao gồm nhân viên chính thức, nhân viên đang trong thời gian thử việc, nhân viên thời vụ, đại lý, chuyên viên tư vấn,…)

2. Luồng bán áp dụng: Cán bộ nhân viên và Đại sứ thương hiệu công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giới thiệu khách hàng mua bảo hiểm trên ứng dụng MBAL Style. Số điện thoại của Cán bộ nhân viên và Đại sứ thương hiệu giới thiệu sẽ được nhập vào trường thông tin người giới thiệu tại phần xác nhận thông tin khi khách hàng được giới thiệu thao tác mua bảo hiểm trên ứng dụng MBAL Style.

3. Sản phẩm khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm Liên Kết Chung Vững Tương Lai (ULRP) trên ứng dụng MBAL Style.

4. Giá trị khuyến mại: 10% phí bảo hiểm năm đầu của sản phẩm khuyến mại cho Cán bộ nhân viên và Đại sứ thương hiệu khi giới thiệu thành công khách hàng mới.

Khách hàng được giới thiệu trong chương trình còn được nhận hoàn tiền 40% cho phí bảo hiểm năm đầu.

5 Hình thức chi trả:

Giá trị khuyến mãi được chi trả bằng voucher VinID theo quy định của MB Ageas Life.

6. Điều kiện hợp lệ: Hợp đồng hiệu lực trong thời gian chạy chương trình (từ 21/11/2022 đến hết 30/11/2022) và tại thời điểm chi quà, hợp đồng vẫn còn hiệu lực và đã qua 21 ngày cân nhắc kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng.

Xem chi tiết tại đây

---------------------------

Giải đáp thắc mắc của chương trình vui lòng liên hệ với:

Số điện thoại: 091.734.5502 – Email: Phuong.nh@mbageas.life

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin