THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Trang chủ
  • Góc báo chí
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Góc báo chí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Alt image
BởiMB Ageas Life28 tháng 7 năm 2023
Alt image

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas (“MB Ageas Life”) xin trân trọng thông báo đến Quý khách về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách và việc cập nhật các nội dung liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, sử dụng, tương tác với các sản phẩm, dịch vụ của MB Ageas Life, hoặc trong quá trình Quý khách truy cập, sử dụng, tương tác, làm việc với (các) website, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, ứng dụng di động, trang mạng xã hội và/hoặc bất kỳ nền tảng điện tử nào khác thuộc sở hữu hoặc được ủy quyền của Chúng tôi (gọi chung là “Nền Tảng Điện Tử”), chúng tôi có thể cần thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách và cam kết bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của MB Ageas Life được xây dựng và cập nhật nhằm cung cấp cho Quý khách những thông tin tổng quan nhất về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại MB Ageas Life, bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

- Loại dữ liệu cá nhân được chúng tôi xử lý;

- Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân;

- Cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân;

- Đối tượng được chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân;

- Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân;

- Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và hậu quả không mong muốn có thể xảy ra;

- Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân; và

- Cách thức liên hệ với chúng tôi để thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân.

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi áp dụng mỗi khi Quý khách kết nối với chúng tôi qua chuyên viên tư vấn, đại lý, các trung tâm dịch vụ khách hàng, (các) chi nhánh, văn phòng giao dịch hoặc văn phòng kinh doanh của chúng tôi, hộp trò chuyện (chatbot), các Nền Tảng Điện Tử của chúng tôi và/hoặc các kênh giao tiếp khác.

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này cùng với các quy tắc điều khoản của sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách sử dụng và/hoặc bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận nào giữa Quý khách và chúng tôi tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Quý khách và chúng tôi liên quan đến vấn đề thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các các điều khoản và điều kiện của sản phẩm, dịch vụ hoặc hợp đồng/thỏa thuận khác, nội dung tại Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này được ưu tiên áp dụng.

Để tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây:

· Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 024 2229 8888;

· Gửi thư điện tử đến chúng tôi theo địa chỉ: dvkh@mbageas.life;

· Lliên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng!

Từ khoá:
bảo hiểm nhân thọ
, dữ liệu cá nhân
Bình luận

Bình luận

Đăng bình luận
Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin