Công ty bảo hiểm đầu tiên khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra
  • Trang chủ
  • Góc báo chí
  • MB Ageas Life công ty bảo hiểm đầu tiên khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra

Góc báo chí

MB Ageas Life công ty bảo hiểm đầu tiên khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra

Alt image
BởiMB Ageas Life6 tháng 7 năm 2023
Alt image

Tâm điểm thị trường tài chính tuần qua là thông tin Bộ Tài chính công bố kết luận thanh tra chuyên đề tại 4 công ty bảo hiểm. MB Ageas Life là một trong những đơn vị đầu tiên đã khắc phục cơ bản những sai phạm theo kiến nghị của cơ quan thanh tra Bộ Tài chính. PV báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với ông Đỗ Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban điều hành MB Ageas Life.

Công ty bảo hiểm đầu tiên khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra

Thưa ông, MB Ageas Life đã làm gì sau khi Bộ Tài chính công bố kết luận thanh tra?
Đầu tiên MB Ageas Life xin gửi lời cảm ơn đến Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính. MB Ageas Life nhận thức rõ hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ hội phát hiện các tồn tại mà tự thân doanh nghiệp sẽ khó có thể nhận diện được đầy đủ, làm cơ sở để doanh nghiệp xây dựng và củng cố cho hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp.
Việc phát hiện các tồn tại đã giúp MB Ageas Life cải tiến, hoàn thiện các hoạt động quản lý, kinh doanh, đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phù hợp với các thay đổi của pháp luật kể từ năm 2022 khi Luật Kinh doanh bảo hiểm mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.
Ngay sau khi có kết luận từ cơ quan quản lý nhà nước, MB Ageas Life đã nhanh chóng rà soát và quyết liệt giải quyết những tồn tại mà kết luận đã chỉ ra. Chính vì vậy ngày 5.7.2023 MB Ageas Life đã gửi báo cáo kế hoạch khắc phục kết luận thanh tra tới Bộ Tài chính sớm trước thời hạn được yêu cầu là ngày 15.8.2023. Trong đó hầu hết những tồn tại ở kết luận thanh tra đã được giải quyết.
Các nội dung đã khắc phục triệt để là những tồn tại về xử lý hành chính và công tác quản lý tài chính. Ngày 6.7.2023, MB Ageas Life đã hoàn thành việc nộp thuế bổ sung - một trong những nội dung quan trọng mà cơ quan thanh tra yêu cầu. Trong báo cáo chúng tôi cũng cam kết khắc phục tất cả các tồn tại ngay trong tháng 7/2023.
Với các đại lý cá nhân vi phạm các quy định bán bảo hiểm, MB Ageas Life có biện pháp xử lý ra sao, thưa ông ?
Tất cả trường hợp vi phạm của đại lý cá nhân ghi nhận trong kết luận thanh tra đều đã được Công ty chủ động xử lý dứt điểm ngay tại thời điểm phát hiện.
Đồng thời, để tạo động lực khuyến khích các đại lý nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động, từ đầu năm 2023, MB Ageas Life ban hành và thực hiện cơ chế chi trả thù lao mới đối với lực lượng đại lý cá nhân, đảm các khoản thu nhập chi trả cho đại lý cá nhân gắn với chỉ tiêu năng suất, chất lượng.
Với mục tiêu tăng cường chất lượng tư vấn bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, MB Ageas Life cũng đã chủ động nghiên cứu, tiếp tục cải tiến, hoàn thiện và ban hành quy định quản lý đại lý ngay sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Tài chính.
Vậy, các đại lý phân phối bảo hiểm qua ngân hàng có gì thay đổi so với trước khi thanh tra, thưa ông?
Năm 2022, MB Ageas Life đã chủ động loại bỏ toàn bộ các chi phí triển khai chương trình thi đua cho chi nhánh và nhân viên của các đại lý tổ chức đã được thực hiện trước thời điểm thanh tra.
Đồng thời, kể từ sau khi Bộ Tài chính thanh tra, Công ty đã ngay lập tức dừng triển khai các chương trình thi đua này.
Với các đại lý tổ chức, MB Ageas Life đã trao đổi, thông tin về các nội dung liên quan nêu trong kết luận thanh tra như vấn đề đối soát dữ liệu khi đào tạo nhân viên ngân hàng; ban hành các quy trình phối hợp giải quyết khiếu nại khách hàng, xác minh xử lý vi phạm đại lý.
Đồng thời, MB Ageas Life cũng đề xuất thêm một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng tư vấn bảo hiểm, chất lượng dịch vụ khách hàng của lực lượng nhân viên của đại lý tổ chức. MB Ageas Life cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành các giải pháp này ngay trong tháng 7/2023.
MB Ageas Life có kế hoạch gì để rà soát tổng thể các hoạt động quản lý, kinh doanh theo yêu cầu của Bộ Tài chính?
MB Ageas Life đã nghiêm túc nghiên cứu, phân tích các nội dung tại kết luận thanh tra, làm cơ sở lập kế hoạch hành động chi tiết để nhằm không chỉ thực hiện rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra mà còn tuân thủ đầy đủ, đúng thời hạn  quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP (Nghị định 46) và các nội dung quản lý mới đang được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 46 dự kiến sẽ được Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới đây.
Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Lao Động.

Nguồn: https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/cong-ty-bao-hiem-dau-tien-khac-phuc-cac-sai-pham-theo-ket-luan-thanh-tra-1213453.ldo

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin