Thông báo cập nhật Quy tắc và Điều khoản Bảo hiểm Hỗ Trợ Viện Phí và Chi Phí Phẫu Thuật 2022
  • Trang chủ
  • Góc báo chí
  • Thông báo cập nhật Quy tắc và Điều khoản Bảo hiểm Hỗ Trợ Viện Phí và Chi Phí Phẫu Thuật 2022

Góc báo chí

Thông báo cập nhật Quy tắc và Điều khoản Bảo hiểm Hỗ Trợ Viện Phí và Chi Phí Phẫu Thuật 2022

Alt image
BởiMB Ageas Life4 tháng 8 năm 2023
Alt image

Với mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo điều kiện cho việc Giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Quý khách được nhanh chóng, thuận tiện, từ ngày 01/07/2023, MB Ageas Life đã điều chỉnh và bổ sung Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bổ trợ Hỗ trợ Viện phí và Chi phí phẫu thuật 2022, bao gồm các nội dung dưới đây:

Nội dung sửa đổi/bổ sung Lý do sửa đổi Phạm vi áp dụng
Điều 1.14:
Bổ sung nội dung phần gạch chân dưới đây:
Bệnh viện/Cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn: là Bệnh viện (tên ghi trong con dấu và/hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động có chữ “Bệnh viện” hoặc “Viện”) và hoặc thỏa mãn các điều kiện:
Làm rõ quy định về Bệnh viện/Cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn Đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm có ngày nộp từ 01/07/2023ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm từ 01/04/2023.
Lưu ý: Giới hạn chi trả cho Trung tâm y tế quy định tại Khoản 6.1. và 6.2 đã bao gồm các hồ sơ giải quyết Quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp Nằm viện/Phẫu thuật tại Trung tâm y tế có ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm từ 01/04/2023 đã được chi trả (nếu có).
Điều 1.15:
Bổ sung định nghĩa Trung tâm y tế được chi trả: là trung tâm y tế thuộc Danh sách trung tâm y tế được MB Ageas life chấp thuận chi trả. Danh sách Trung tâm y tế được định kỳ cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử dành cho Khách hàng và/hoặc Trang thông tin điện tử của MB Ageas Life.
Theo quy định của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm trước đây, MB Ageas Life không có trách nhiệm bảo hiểm với các trường hợp NĐBH nằm viện, phẫu thuật tại Trung tâm y tế.
Nhằm gia tăng quyền lợi cho Quý Khách hàng, MB Ageas Life đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy tắc, Điều khoản sản phẩm đối với các nội dung liên quan đến quyền lợi của NĐBH khi nằm viện, phẫu thuật tại Trung tâm y tế.
Điều 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.27, Điều 6, Phụ lục 3
Bổ sung thuật ngữ “Trung tâm y tế” tại các quy định, định nghĩa: Đơn vị điều trị tích cực (ICU); Phẫu thuật; Nằm viện; Ngày nằm viện; Hợp lý và cần thiết về mặt y khoa; Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; Nhóm bệnh Ung thư của Phụ lục 3 – Bệnh hiểm nghèo
Điều 5.1.4. và 5.2: Bổ sung quyền lợi Hỗ trợ viện phí nội trú và Quyền lợi Hỗ trợ chi phí phẫu thuật trong trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật tại Trung tâm y tế
Điều 8: Bổ sung quy định về thời hạn nộp bổ sung hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Làm rõ quy định về thời gian nộp yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm và thời gian bổ sung hồ sơ Áp dụng đối với hồ sơ nộp từ ngày 07/08/2023
Điều 3.4: Bổ sung quy định về đăng ký giao dịch điện tử Làm rõ các quy định về trường hợp giao dịch dưới hình thức điện tử. Tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch giữa Quý Khách Hàng và Công ty được thuận tiện và nhanh chóng Áp dụng đối với hồ sơ nộp từ ngày 07/08/2023

Chi tiết các nội dung sửa đổi vui lòng xem TẠI ĐÂY. Lưu ý phụ lục này sẽ là một phần không tách rời HĐBH của Quý khách hàng.

MB Ageas Life mong rằng, sự điều chỉnh này sẽ giúp Quý Khách có những trải nghiệm hoàn hảo trong suốt quá trình yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Mọi ý kiến, thắc mắc liên quan (nếu có), Quý khách vui lòng gửi về cho MB Ageas Life qua:

· E-mail: dvkh@mbageas.life;

· Số điện thoại: (024) 2229 8888;

trước ngày 20/08/2023 để được hỗ trợ, giải đáp.

Từ khoá:
HSCR 2022
, Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật
Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin