Ông Vũ Hồng Phú - Phó Chủ tich Hội đồng Thành viên | MB Ageas Life

Ông Vũ Hồng Phú

Alt image
Alt image

Ông Vũ Hồng Phú

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Vũ Hồng Phú

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ về Ngân hàng - Tài chính, Đại học Paris Dauphine và trường ESCP Europe.

Kinh nghiệm:

- Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

- Ông gia nhập MBBank từ tháng 9/2008 và từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh và sản phẩm; Chánh Văn Phòng Hội đồng Quản trị.

- Ông là một trong những thành viên sáng lập, đặt nền móng xây dựng và phát triển MB Ageas Life. Dưới sự điều hành của Ông, MB Ageas Life đã từng bước lớn mạnh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

- Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Thành viên Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Quân đội.

- Phó Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Back to top