Ông Sara Lamsam - Thành viên Hội đồng Thành viên | MB Ageas Life
Alt image
Alt image

Ông Sara Lamsam

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ông Sara Lamsam

Thành viên Hội đồng Thành viên

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Boston.

- Cử nhân, Đại học Northeastern.

Kinh nghiệm:

- Ông đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

- Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thái (MTL).

- Ông đã giúp MTL đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường Thái Lan và được đông đảo khách hàng tin tưởng.

- Ngoài chức vụ ở MTL, ông từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong ngành bảo hiểm và tài chính, gồm: Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Bảo hiểm Thái Lan, Giám đốc Hiệp hội Kế hoạch Tài chính Thái Lan và Giám đốc Hội đồng Thương mại Thái Lan.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT tại Kasikorn Bank PCL.

- Thành viên HĐQT tại Thai Reinsurance PLC.

- Thành viên HĐQT tại Muang Thai Holding Co., Ltd.

- Chủ tịch và Giám đốc Điều hành tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thái (MTL).

Back to top