Skip to main content
Content
MB Ageas Life Gia đình thân yêu

Gia đình thân yêu

     

Hành trang tích lũy

Đây là gói giải pháp đơn giản và hiệu quả mà chúng tôi mang đến cho Bạn. Chúng tôi có 3 gói để Bạn có thể lựa chọn. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội hiểu và tư vấn cho Bạn tốt nhất.

MB AGeas Life Insurance Vietnam Bảo hiểm xã hội

Gói cơ bản

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 5tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 250 triệu VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)
Ageas Insurance family Bảo hiểm gia đình

Gói nâng cao

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 10tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 500 triệu VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)
MB insurance Bảo hiểm Quân đội / Bảo hiểm

Gói toàn diện

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 20tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 1 tỷ VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay