Skip to main content
Thay đổi giấy phép kinh doanh
Tin tức | Thứ Ba, 26/12/2017

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) nhận được Giấy phép điều chỉnh số 74/GPĐC1/KDBH ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 74GP/KDBH ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung sau:

“Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas được phép kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư”

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký (26/12/2017) và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 74GP/KDBH ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas trân trọng thông báo đến các cơ quan ban ngành, quý khách hàng và đối tác của MB Ageas Life được biết.

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay