Sản Phẩm MBAL An Cư | Bảo Hiểm MB Ageas Life
MBAL An Cư
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

MBAL An Cư

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi trả quyền lợi Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bằng Số tiền bảo hiểm cộng Khoản lãi tại thời điểm sự kiện Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn xảy ra, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

Từ 18 đến 60 tuổi.

Alt image

Tuổi tối đa khi đáo hạn

65 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

Không quá thời hạn còn lại của Hợp đồng cho vay.

Alt image

Thời hạn đóng phí

Đóng phí một lần.

Alt image

Số tiền bảo hiểm

Giảm dần đều theo thời gian, có thể không bằng dư nợ vay.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top