Alt image
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Kế Hoạch Bảo Vệ Thông Minh

Điểm ưu việt của sản phẩm

Alt image

Phạm vi bảo hiểm rộng với mức chi phí hợp lý

Mức phí được chọn giữa 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 75 triệu, 100 triệu.

Alt imageAlt image

Hỗ trợ tài chính cho gia đình

Khi Người được bảo hiểm Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, gia đình Bạn sẽ được hỗ trợ tài chính với quyền lợi tương đương: Số lớn hơn giữa Giá trị tài khoản và Số tiền bảo hiểm hoặc tổng Giá trị tài khoản và Số tiền bảo hiểm.

Alt imageAlt image

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn

Tối đa lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm.

Alt imageAlt image
Alt image

Thông tin chung

Bảo vệ toàn diện, đầu tư hiệu quả

Alt image
Alt image

Thời hạn đóng phí

10 năm.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm chính

Đến năm 100 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ

10 năm.

Alt image

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính

Lựa chọn giữa Tiêu chuẩn (Số tiền bảo hiểm = 10 x Mức phí).

Nâng cao (Số tiền bảo hiểm = 20 x Mức phí).

Alt image

Mức phí

10 triệu / 20 triệu / 30 triệu / 50 triệu / 75 triệu / 100 triệu.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top