Ông Lê Phạm Duy

Alt image
Alt image

Ông Lê Phạm Duy

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ủy ban Điều hành

Ông Lê Phạm Duy

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ủy ban Điều hành

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Tài chính & Ngân hàng – Đại học Northwest.

Kinh nghiệm:

- Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Ông gia nhập MB Bank từ tháng 6/2012 và từng giữ nhiều vị trí giám đốc chi nhánh.

- Hiện nay ông là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bancassurance, phụ trách Khối Trải nghiệm Khách hàng và Marketing - MB Ageas Life

Back to top
Facebook Message
Zalo Chat