Ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc | MB Ageas Life

Ông Đỗ Tuấn Anh

Alt image
Alt image

Ông Đỗ Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Ngân hàng tài chính.

- Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Hawai'i - Chương trình VEMBA.

Kinh nghiệm:

- Ông đã có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tại Việt Nam.

- Ông gia nhập MBBank từ tháng 5/2010 và từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi nhánh Hoàn Kiếm ; Trưởng phòng phát triển kinh doanh – Khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh; Giám đốc kênh Đại lý MB Ageas Life.

- Hiện ông là Phó Tổng giám đốc MB Ageas Life.

Back to top